Logo Vinacorp

VN-Index :   -7.53
761.26   (-0.98%)
GTGD :   2,649.6 tỷ VNĐ
HNX-Index :   -0.26
100.87   (-0.26%)
GTGD :   475.9 tỷ VNĐ
UPCOM-Index :   -0.13
54.13   (-0.24%)
GTGD :   108.1 tỷ VNĐ
VN30-Index :   -5.46
738.20   (-0.73%)
GTGD :   1,102.9 tỷ VNĐ
HNX30-Index :   -0.85
185.90   (-0.45%)
GTGD :   189.4 tỷ VNĐ
Đấu giá tài sản DATC
Thông báo kết quả bán đấu giá khoản nợ phải thu của DATC tại Công ty TNHH Giấy Phú Mỹ
Đăng 11/03/2016 | 17:21 GMT+7  |   BizLive
Thông báo kết quả bán đấu giá khoản nợ phải thu của DATC tại Công ty TNHH Giấy Phú Mỹ

Công ty Cổ phần Đấu giá Việt Nam xin thông báo kết quả đăng ký đấu giá mua khoản nợ phải thu của DATC tại Công ty TNHH Giấy Phú Mỹ như sau:

A. TÀI SẢN ĐÃ BÁN:

Tên tài sản: Khoản nợ phải thu của Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam tại Công ty TNHH Giấy Phú Mỹ.

Giá khởi điểm:    12.000.000.000 đồng, không chịu thuế GTGT

(Bằng chữ: Mười hai tỷ đồng chẵn)

Giá bán được:     12.000.000.000 đồng, không chịu thuế GTGT

(Bằng chữ: Mười hai tỷ đồng chẵn)

B. KHÁCH HÀNG TRÚNG ĐẤU GIÁ:

Công ty TNHH Sản xuất và Xuất nhập khẩu Hải Phú

MSDN/MST : 2300857455 do Sở KH&ĐT tỉnh Bắc Ninh cấp đăng ký lần đầu ngày 23/09/2014.

Trụ sở : CCN Phong Khê, phường Phong Khê, TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

Điện thoại     : 03413.884827

Đại diện        : Bà Nguyễn Thanh Huyền    - Chức vụ: Giám đốc

    Trân trọng thông báo./.

 

 

Ban Mua Bán Nợ 1 - DATC

Thị trường
VN-Index -7.53 761.26 (-0.98%)
HNX-Index -0.26 100.87 (-0.26%)
UPCOM-Index -0.13 54.13 (-0.24%)
VN30-Index -5.46 738.20 (-0.73%)
HNX30-Index -0.85 185.90 (-0.45%)

USD/VND

GBP 31,504.25 -335.44 -1.06% 32,009.8 -335.44
EUR 24,814.87 -140.31 -0.57% 25,111.93 -140.31
USD 22,300 40 0.18% 22,370 40