Logo Vinacorp

VN-Index :   -5.98
767.59   (-0.77%)
GTGD :   5,268.4 tỷ VNĐ
HNX-Index :   -1.25
100.49   (-1.23%)
GTGD :   570.0 tỷ VNĐ
UPCOM-Index :   +0.11
54.64   (+0.20%)
GTGD :   89.6 tỷ VNĐ
VN30-Index :   -6.17
743.20   (-0.82%)
GTGD :   1,587.3 tỷ VNĐ
HNX30-Index :   -2.93
185.77   (-1.55%)
GTGD :   225.5 tỷ VNĐ
Doanh nghiệp
CCI: Lãi ròng 2016 hơn 26 tỷ đồng, vượt nhẹ kế hoạch cả năm
Đăng 12/01/2017 | 10:36 GMT+7  |   VietStock
HĐQT CTCP Đầu tư Phát Triển Công nghiệp - Thương mại Củ Chi (HOSE: CCI) vừa thông qua báo cáo một số chỉ tiêu hoạt động kinh doanh năm 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017.

Cụ thể, tổng doanh thu năm 2016 đạt gần 309 tỷ đồng, giảm 17% so với năm 2015 và thực hiện được 77% kế hoạch năm. Tổng chi phí hơn 275 tỷ đồng, tương đương 75% kế hoạch. Theo đó, lợi nhuận sau thuế của Công ty ghi nhận 26.4 tỷ đồng, vượt nhẹ kế hoạch 1.5%.

CCI sẽ chi gần 21 tỷ đồng trả cổ tức năm 2016 với tỷ lệ 12%; trong đó Công ty đã thực hiện thanh toán cổ tức đợt 1/2016 bằng tiền mặt vào tháng 08/2016, với tỷ lệ 5%; đợt 2/2016 dự kiến sẽ vào tháng 04/2017 với tỷ lệ dự kiến là 7%.

Bên cạnh đó, HĐQT cũng thông qua kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2017 với tổng doanh thu đạt 388 tỷ đồng, tăng 26% so với thực hiện năm 2016. Tổng chi phí năm 2017 dự kiến tăng 28% lên 353 tỷ đồng. Lãi ròng kế hoạch theo đó dừng ở mức 28 tỷ đồng, tăng 6%. Công ty cũng dự chi cổ tức với tỷ lệ từ 12% trở lên.

Về hệ thống kinh doanh xăng dầu, CCI sẽ triển khai đầu tư cửa hàng xăng dầu số 16 và số 17, chuyển nhượng 1 cửa hàng đang thuê (CH KDXD số 12), chuyển nhượng quyền sử dụng đất, xây dựng 1 cửa hàng và phát triển thêm 2 đại lý.

Về kế hoạch thực hiện thủ tục đầu tư các dự án, Công ty tiếp tục hoàn chỉnh thủ tục đầu tư nhà lưu trú công nhân thuộc dự án Khu tái định cư đường Đinh Kiếp (hơn 4,422 m2), nghiên cứu hình thức đầu tư và theo dõi khu đất tại xã Tân Thông Hội (0.8 ha) và dự án Khu dân cư Tân Phú Trung (43 ha). Đồng thời, thực hiện thủ tục điều chỉnh diện tích KCN Tây Bắc Củ Chi giai đoạn mở rộng từ 173.24 ha xuống 73 ha và triển khai đền bù giải tỏa khu tiểu dự án 4.97 ha./.

Tài liệu đính kèm:
20170111_NQ HDQT.pdf
20170111_CBTT.pdf
Thị trường
VN-Index -5.98 767.59 (-0.77%)
HNX-Index -1.25 100.49 (-1.23%)
UPCOM-Index +0.11 54.64 (+0.20%)
VN30-Index -6.17 743.20 (-0.82%)
HNX30-Index -2.93 185.77 (-1.55%)

USD/VND

GBP 31,504.25 -335.44 -1.06% 32,009.8 -335.44
EUR 24,814.87 -140.31 -0.57% 25,111.93 -140.31
USD 22,300 40 0.18% 22,370 40