Bạn chưa có cổ phiếu theo dõi nào! Nhấn [+] để thêm.
Thêm mã
  • VN-Index 913.55 +1.05 (+0.12%)
  • HNX-Index 132.50 -0.14 (-0.11%)
  • UPCOM-Index 61.10 +0.14 (+0.23%)
Doanh nghiệp
ĐHĐCĐ Sacombank: Mục tiêu xử lý 11,000 tỷ đồng nợ xấu năm 2020
Đăng 05/06/2020 | 11:06 GMT+7  |   VietStock
Sáng ngày 05/06/2020, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank, HOSE: STB) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020 nhằm thông qua kế hoạch kinh doanh 2020 cũng như kết quả và phương án phân phối lợi nhuận 2019.

Trực tuyến

ĐHĐCĐ Sacombank: Mục tiêu xử lý 11,000 tỷ đồng nợ xấu năm 2020

Sáng ngày 05/06/2020, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank, HOSE: STB) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020 nhằm thông qua kế hoạch kinh doanh 2020 cũng như kết quả và phương án phân phối lợi nhuận 2019.

Thảo luận:

 

11,000 tỷ đồng nợ xấu sẽ được xử lý trong năm 2020

 

 

Kế hoạch kinh doanh 2020 vì sao lại giảm?

Ông Dương Công Minh: Trong điều kiện dịch bệnh khắc phục được, ngân hàng sẽ điều chỉnh kế hoạch. Từ đầu năm đến nay các chỉ tiêu của STB đều vượt so với cùng kỳ 2019. Thu nhập sẽ hạch toán vào lợi nhuận một phần, phần còn lại sẽ đưa vào các quỹ dự phòng. 5 tháng đầu năm 2020 kết quả kinh doanh đều cao hơn cùng kỳ năm 2019.

Bà Nguyễn Đức Thạch Diễm: Hiện Sacombank đang cơ cấu lại nợ cho khách hàng, dư nợ cơ cấu không được trích dự thu, phải chuyển qua thoái thu, HĐQT đã trình lợi nhuận chỉ giảm 2% trong năm nay.

Mục tiêu xử lý nợ xấu cho năm 2020?

Bà Nguyễn Đức Thạch Diễm: 11,000 tỷ đồng nợ xấu sẽ được xử lý trong năm 2020. Trong 5 tháng đầu năm, doanh số đã đấu giá thành công là trên 9,700 tỷ đồng, thực thu tiền mặt là 1,800 tỷ đồng, từ giờ đến cuối năm sẽ thu phần còn lại. 7 tháng tới chắc chắn con số thu hồi nợ xấu sẽ vượt xa so con số kỳ vọng 11,000 tỷ đồng.

 

Bán tài sản thế chấp tại KCN Phong Phú, HĐQT KCN Phong Phú có ủy quyền cho Sacombank sở hữu tài sản thế chấp này. Ủy quyền HĐQT KCN Phong Phú có còn hiệu lực không?

Khách hàng của KCN Phong Phú ủy quyền toàn bộ cho STB xử ký nợ xấu. Đã nhiều lần thông báo bán đấu giá tài sản đó. Trong quá trỉnh xử lý có nhiều vấn đề tồn đọng. UBND TP đã yêu cầu STB tạm dừng việc bán đấu giá. STB vẫn đang chờ sự cho phép trở lại của UBND TP.

Tiếp tục xin NHNN về việc chia cổ tức

Giá cổ phiếu của Sacombank vì sao cứ giảm dần trong khi ngân hàng báo lãi về hàng năm càng tăng?

Ông Nguyễn Miên Tuấn: Thực tế giá cổ phiếu STB trong thời gian qua dao động quanh 10,000 đồng/cp. TTCK Việt Nam năm qua không được tốt đã ảnh hưởng đến cổ phiếu nhóm Ngân hàng và Sacombank.

STB đang giao dịch dưới giá trị sổ sách. Đây cũng là cơ hội cho cổ đông muốn tham gia lâu dài với ngân hàng.

Tổng số HĐQT và BKS là bao nhiêu người trong khi tỷ lệ 2% LNTT hợp nhất thù lao cho HĐQT và BKS?

Ông Nguyễn Miên Tuấn: Thù lao HĐQT là 2% LNTT, nhưng thực tế năm 2019 chỉ trích 1.4% LNTT dành cho thù lao HĐQT và BKS. HĐQT và BKS hoạt động theo chế độ toàn thời gian, phải có chi phí để thực hiện quản lý. Làm sao để STB trở lại là 1 trong những ngân TMCP tư nhân mạnh vào năm 2023.

Năm nay không chia cổ tức, nhưng năm sau chỉ cần chia cổ tức 3-5% là được. HĐQT có ý kiến gì về cổ tức?

STB nhiều năm qua không chia cổ tức. Năm nào cổ đông cũng đặt vấn đề này, HĐQT rất thấu hiểu. Đã đề xuất NHNN cho phép STB được chia cổ tức bằng cổ phiếu nhưng đến nay NHNN chưa thông qua.

Lợi nhuận giữ lại 4,500 tỷ và hợp nhất là 5,400 tỷ đồng chưa chi trả. Trong những năm tới cổ đông sẽ hưởng bù phần đó.

Ông Dương Công Minh: Hiện nay, lợi nhuận trích quỹ đã hơn 4,000 tỷ đồng, NHNN đề nghị Sacombank là doanh nghiệp kinh doanh có điều kiện, NHNN cho phép thì mới được chia. HĐQT cũng rất muốn được chia cổ tức. Chia cổ tức cổ phiếu mới tăng giá và HĐQT mới có tiền để tiêu dùng. STB sẽ tiếp tục xin NHNN chia cổ tức.

Lợi nhuận trước thuế 5 tháng đầu năm đạt 1,303 tỷ đồng

Bà Nguyễn Đức Thạch Diễm – Tổng Giám đốc Sacombank cho biết năm 2019, Ngân hàng đã trích lập/phân bổ chi phí xử lý tài sản tồn đọng trong năm gần 4,400 tỷ đồng, lũy kế từ thời điểm triển khai Đề án là 6,200 tỷ đồng (vượt 158.9% tiến độ).

Ngân hàng cũng đã xử lý, thu hồi nợ xấu, giảm thiểu tài sản không sinh lời. Doanh số thu hồi và xử lý nợ trong năm 2019 hơn 18,400 tỷ đồng, trong đó thuộc Đề án tái cơ cấu là 12,409 tỷ đồng, nâng tổng số lũy kế thu hồi và xử lý lên 38,346 tỷ đồng. Tài sản tồn đọng giảm 35.6% so với cuối năm 2016, hiện chiếm tỷ trọng 13.8% tổng tài sản.

Trong 5 tháng đầu năm 2020, tổng tài sản Sacombank tăng trên 5%, nguồn vốn tăng 5%, dư nợ tín dụng tăng 4.8%. Sacombank đã hỗ trợ dịch bệnh, miễn giảm lãi gần 12,000 tỷ đồng, tương đương 12,000 khách hàng. Thu hồi nợ 9,475 tỷ đồng, thực thu gần 2,000 tỷ đồng. Trích lập 8,930 tỷ đồng. Sau trích lập đã xử lý 1,858 tỷ đồng tài sản tồn đọng. Lợi nhuận trước thuế đạt 1,303 tỷ đồng, đạt 50% kế hoạch. Tỷ lệ nợ xấu về 2%.

Đến năm 2023 sẽ lấy lại vị thế top 10 

Mở đầu Đại hội, ông Dương Công Minh - Chủ tịch HĐQT Sacombank cho biết sau gần 3 năm thực hiện đề án tái cơ cấu, các chỉ tiêu hoạt động kinh doanh của Sacombank đã có cải thiện đáng kể. Số lượng khách hàng tăng 62%, tổng tài sản tăng từ 332,000 tỷ đồng lên 432,000 tỷ đồng, tăng bình quân 11%/năm. Số lượng nhân viên tăng bình quân 4%/năm. Lợi nhuận trước thuế từ 156 tỷ đồng (2016) tăng lên 3,217 tỷ đồng (năm 2019). Chỉ số ROA tăng từ 0.03% (2016) lên 0.57% (2019), ROE bình quân tăng từ 0.4% (2016) lên 9.56% (2019).

"Lộ trình đề án tái cơ cấu của Sacombank là 10 năm, nhưng chúng tôi tin rằng đến năm 2023, Sacombank sẽ trở lại vị thế top 10 ngân hàng", ông Minh cho biết.

ĐHĐCĐ thường niên 2020 của Sacombank tổ chức sáng ngày 05/06/2020

Sacombank là ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam tổ chức ĐHĐCĐ dưới hình thức trực tuyến, nhằm tạo điều kiện cho cổ đông trên toàn quốc tham dự, đồng thời đảm bảo tuân thủ các quy định và hướng dẫn về công tác phòng chống dịch Covid-19.

Quầy lấy mã QR Code của cổ đông tại Đại hội.

Kế hoạch lãi trước thuế 2020 đạt 2,573 tỷ đồng, thêm vốn cho ngân hàng con tại Lào

Theo tài liệu, Sacombank dự kiến lãi trước thuế hợp nhất 2020 đạt 2,573 tỷ đồng, giảm 20% so với kết quả năm 2019. Tổng tài sản tính đến cuối năm 2020 dự kiến đạt 498,400 tỷ đồng, tăng 10% so với năm trước. 

Sacombank xây dựng mục tiêu tổng nguồn vốn huy động đạt 457,200 tỷ đồng, trong đó, huy động từ tổ chức kinh tế và dân cư đạt 452,400 tỷ đồng, tăng 10% so với năm 2019. Mục tiêu dư nợ tín dụng đạt 329,400 tỷ đồng, tăng 11% so với năm 2019. Tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát dưới 3%.

Theo Sacombank, với vốn chủ sở hữu đến cuối năm 2020 dự kiến là 28,395 tỷ đồng, Ngân hàng sẽ chi 785 tỷ đồng để đầu tư tài sản cố định và sử dụng 18,154 tỷ đồng cho hoạt động kinh doanh sinh lời. Ngoài ra, Ngân hàng dự kiến bổ sung vốn có giá trị 214 tỷ đồng cho ngân hàng con tại Lào trong năm 2020.

Về phương án phân phối lợi nhuận năm 2019, Sacombank ghi nhận lợi nhuận trước thuế riêng lẻ gần 3,037 tỷ đồng, tăng 47% so với năm 2018. Sau khi trừ đi thuế thu nhập doanh nghiệp và ghi nhận lãi chênh lệch tỷ giá hối đoái, Ngân hàng có lợi nhuận sau thuế dùng để phân phối đạt gần 2,366 tỷ đồng. Trong đó, Sacombank dự kiến trích lập 723 tỷ đồng vào các quỹ và giữ lại hơn 1,643 tỷ đồng. Sau khi phân phối, lợi nhuận lũy kế đến cuối năm 2019 của Sacombank tăng lên mức gần 4,456 tỷ đồng.

...Tiếp tục cập nhật

Cát Lam

FILI


Doanh nghiệp

Hiến kế thực hiện IR cho doanh nghiệp Việt

Doanh nghiệp  |   VietStock  |   20 giờ trước

Quan hệ nhà đầu tư (Investor Relations – IR) là một trong những hoạt động quan trọng của doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán góp phần quan trọng trong giai đoạn chốt chặn để chứng khoán của công ty đạt được mức định giá hợp lý, không chỉ vậy IR còn đem lại nhiều lợi ích cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

HPG, MWG, NVL, VHM và VNM là những doanh nghiệp Large Cap có hoạt động IR tốt nhất năm 2020

Doanh nghiệp  |   VietStock  |   1 ngày trước

Vượt qua 38 doanh nghiệp Large Cap (vốn hóa trên 10,000 tỷ đồng) trên thị trường chứng khoán, HPG, MWG, NVL, VHM và VNM chính là những đơn vị có hoạt động IR tốt nhất năm 2020. Kết quả được công bố tại Lễ Vinh danh Doanh nghiệp niêm yết có hoạt động IR tốt nhất 2020 diễn ra ngày 22/09/2020.

vietjet
ALP CTCP Đầu Tư Alphanam 2,200
ASIAGF Quỹ Đầu Tư Tăng Trưởng ACB 10,800
KSS CTCP Khoáng sản Na Rì Hamico 800
NHS CTCP Đường Ninh Hòa 30,000
NHW CTCP Ngô Han 10,800
NVN CTCP Nhà Việt Nam 31,000
SBC CTCP Vận tải và Giao nhận Bia Sài Gòn 9,500
SEC CTCP Mía Đường - Nhiệt Điện Gia Lai 12,400
TIC CTCP Đầu Tư Điện Tây Nguyên 11,500
VTF CTCP Thức Ăn Chăn Nuôi Việt Thắng 33,000
CTM CTCP ĐT Xây Dựng & Khai Thác Mỏ Vinavico 1,400
HPS CTCP Đá Xây Dựng Hòa Phát 7,000
MAX CTCP Khai Khoáng & Cơ Khí Hữu Nghị Vĩnh Sinh 2,900
NLC CTCP Thủy Điện Nà Lơi 27,400
SKS CTCP Công Trình Giao Thông Sông Đà 9,800
SNG CTCP Sông Đà 10.1 19,500
TSM CTCP Xi măng Tiên Sơn Hà Tây 2,500
D26 CTCP Quản lý và Xây dựng Đường bộ 26 8,300
DBF CTCP Lương Thực Đông Bắc 9,900
DLC Công ty cổ phần Du lịch Cần Thơ (CANTHO TOURIST J.S CO ) 38,800
DNF Công ty Cổ phần Lương thực Đà Nẵng (Danafood) 2,200
JSC CTCP ĐT & XD Cầu Đường Hà Nội 2,500
NBS CTCP Thép Nhà Bè 40,000
DNT Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Nai (Donatours) 15,500
HPL Công ty Cổ phần Bến xe Tàu phà Cần Thơ 6,600
VCV CTCP Vận Tải Vinaconex 1,800
HHL CTCP Hồng Hà Long An 900
HTB CTCP Xây Dựng Huy Thắng 21,300
ILC CTCP Hợp tác Lao động với nước ngoài 3,500
NSN CTCP Xây Dựng 565 2,500
NVC CTCP Nam Vang 1,000
CLP CTCP Thủy Sản Cửu Long 3,400
MAFPF1 Quỹ Đầu Tư Tăng Trưởng Manulife 10,100
VFMVF4 Quỹ Đầu Tư Doanh Nghiệp Hàng Đầu Việt Nam 7,500
BAM CTCP Khoáng Sản và Luyện Kim Bắc Á 1,800
E1SSHN30 Chứng chỉ quỹ ETF SSIAM-HNX30 10,000
AMVI CTCP Sản xuất Kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt - Mỹ 18,000
AIRSERCO CTCP Cung ứng Dịch vụ Hàng không 14,000
XDDT24 CTCP Đầu tư và Xây dựng 24 14,000
WASECO CTCP Đầu tư và Xây dựng Cấp thoát nước 17,000
VTRC CTCP Kho vận và Dịch vụ Thương mại 20,000
AGRC CTCP Địa ốc An Giang 11,000
HANOIPHAR CTCP Dược phẩm Hà Nội 20,000
VVTC CTCP Việt Trì Viglacera 13,000
VTGA CTCP May xuất khẩu Việt Thái 17,300
ACBGF Quỹ đầu tư Tăng trưởng ACB 13,000
ACC245 Công ty cổ phần ACC245 9,000
CTCM CTCP Xi măng Công Thanh 2,000
TCB2006 Ngân Hàng TMCP Kỹ Thương Techcombank 32,500
WACO CTCP Nước và Môi trường 22,000
AAM CTCP Thủy Sản MeKong 10,650
ABT CTCP XNK Thủy Sản Bến Tre 32,850
ACC CTCP Bê Tông Becamex 19,100
ACL CTCP XNK Thủy sản Cửu Long An Giang 15,250
AGF CTCP XNK Thủy Sản An Giang 3,800
AGM CTCP Xuất Nhập Khẩu An Giang 13,750
AGR CTCP CK NH Nông Nghiệp & PT Nông Thôn Việt Nam 4,840
ANV CTCP Nam Việt 19,300
APC CTCP Chiếu Xạ An Phú 21,100
ASM CTCP Tập Đoàn Sao Mai 8,310
ASP CTCP Tập Đoàn Dầu Khí An Pha 6,080
BBC CTCP Bibica 50,100
BCE CTCP XD & Giao Thông Bình Dương 7,700
BCI CTCP Đầu Tư Xây Dựng Bình Chánh 41,900
BIC TCT Cổ Phần Bảo Hiểm NH Đầu Tư & Phát Triển Việt Nam 19,850
BID Ngân Hàng TMCP Đầu Tư & Phát Triển Việt Nam 41,300
BMC CTCP Khoáng Sản Bình Định 10,700
BMI TCT Cổ Phần Bảo Minh 26,250
BMP CTCP Nhựa Bình Minh 60,200
BRC CTCP Cao Su Bến Thành 10,600
BSI CTCP CK Ngân Hàng ĐT & PT Việt Nam 12,400
BTP CTCP Nhiệt Điện Bà Rịa 14,200
BTT CTCP Thương Mại DV Bến Thành 34,550
BVH Tập Đoàn Bảo Việt 49,600
C32 CTCP Đầu tư Xây dựng 3-2 26,000
C47 CTCP Xây Dựng 47 10,050
CCI CTCP ĐT Phát Triển CN - TM Củ Chi 14,850
CCL CTCP Đầu Tư & Phát Triển Đô Thị Dầu Khí Cửu Long 8,180
CDC CTCP Chương Dương 25,500
CIG CTCP COMA 18 1,870
CII CTCP ĐT Hạ Tầng Kỹ Thuật Tp.Hồ Chí Minh 18,300
CLC CTCP Cát Lợi 28,100
CLG CTCP Đầu tư và Phát triển Nhà đất COTEC 1,220
CLL CTCP Cảng Cát Lái 29,200
CLW CTCP Cấp Nước Chợ Lớn 24,000
CMG CTCP Tập đoàn Công nghệ CMC 36,200
CMT CTCP Công nghệ Mạng và Truyền thông 7,000
CMV CTCP Thương Nghiệp Cà Mau 13,100
CMX CTCP Chế Biến Thủy Sản & XNK Cà Mau 17,050
CNG CTCP CNG Việt Nam 21,900
COM CTCP Vật Tư Xăng Dầu 47,000
CSM CTCP CN Cao Su Miền Nam 15,800
CTD CTCP Xây Dựng Coteccons 73,100
CTG Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam 26,250
CTI CTCP ĐT PT Cường Thuận IDICO 14,700
D2D CTCP Phát triển Đô thị Công nghiệp số 2 68,600
DAG CTCP Tập Đoàn Nhựa Đông Á 6,920
DCL CTCP Dược Phẩm Cửu Long 19,800
DHA CTCP Hóa An 39,300
DHC CTCP Đông Hải Bến Tre 44,800
ACB Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Á Châu 22,500
ADC CTCP Mỹ Thuật Và Truyền Thông 14,700
ALT CTCP Văn Hóa Tân Bình 10,600
ALV CTCP Đầu tư Phát triển Hạ tầng ALV 2,900
AMC CTCP Khoáng Sản Á Châu 16,500
AME CTCP Alphanam E&C 6,500
AMV CTCP SXKD Dược & TTB Y Tế Việt Mỹ 17,700
API CTCP ĐT Châu Á - Thái Bình Dương 10,000
APP CTCP Phát Triển Phụ Gia & Sản Phẩm Dầu Mỏ 3,300
APS CTCP CK Châu Á Thái Bình Dương 2,600
ARM CTCP Xuất Nhập Khẩu Hàng Không 16,800
ASA CTCP Hàng tiêu dùng ASA 1,400
B82 CTCP 482 400
BBS CTCP VICEM Bao Bì Bút Sơn 9,600
BCC CTCP Xi Măng Bỉm Sơn 7,400
BDB CTCP Sách & Thiết Bị Bình Định 10,800
BED CTCP Sách & Thiết Bị Trường Học Đà Nẵng 33,000
BHT CTCP Đầu Tư Xây Dựng Bạch Đằng TMC 7,000
BII CTCP Đầu Tư & Phát Triển Công Nghiệp Bảo Thư 1,300
BKC CTCP Khoáng Sản Bắc Kạn 5,100
BPC CTCP Vicem Bao Bì Bỉm Sơn 12,000
BSC CTCP Dịch Vụ Bến Thành 11,700
BST CTCP Sách - Thiết Bị Bình Thuận 10,900
BTS CTCP Xi Măng Vicem Bút Sơn 4,800
BVS CTCP Chứng Khoán Bảo Việt 11,300
BXH CTCP Vicem Bao Bì Hải Phòng 18,000
C92 CTCP Xây Dựng & Đầu Tư 492 3,900
CAN CTCP Đồ Hộp Hạ Long 31,000
CAP CTCP Lâm Nông Sản Thực Phẩm Yên Bái 34,000
CCM CTCP Khoáng Sản & Xi Măng Cần Thơ 40,000
CEO CTCP Tập đoàn C.E.O 7,300
CJC CTCP Cơ Điện Miền Trung 17,500
CKV CTCP COKYVINA 11,700
CMC CTCP Đầu Tư CMC 5,000
CMI CTCP CMISTONE Việt Nam 1,200
CMS CTCP Xây dựng và Nhân lực Việt Nam 3,200
CPC CTCP Thuốc sát trùng Cần Thơ 15,600
CSC CTCP Tập đoàn COTANA 23,000
CT6 CTCP Công Trình 6 3,900
CTA CTCP Vinavico 300
CTB CTCP Chế tạo Bơm Hải Dương 31,400
CTC CTCP Gia Lai CTC 4,000
CTX TCT CP Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam 7,500
CVN CTCP Vinam 17,100
CX8 CTCP Đầu Tư và Xây Lắp Constrexim Số 8 8,600
D11 CTCP Địa Ốc 11 19,600
DAD CTCP ĐT & PT Giáo Dục Đà Nẵng 16,000
DAE CTCP Sách Giáo Dục Tại Tp.Đà Nẵng 14,200
DBC CTCP Tập Đoàn Dabaco Việt Nam 47,650
DBT CTCP Dược Phẩm Bến Tre 14,100
CYC CTCP Gạch Men Chang Yih 900
MPC CTCP Tập đoàn Thủy sản Minh Phú 31,500
VNA CTCP Vận tải Biển Vinaship 3,200
BTH CTCP Chế tạo Biến thế và Vật liệu Điện Hà Nội 2,900
EFI CTCP Đầu tư Tài Chính Giáo dục 1,800
HDO CTCP Hưng Đạo Container 300
HPC CTCP Chứng khoán Hải Phòng 4,700
NPS CTCP May Phú Thịnh - Nhà Bè 26,400
PVA CTCP TCT Xây lắp Dầu khí Nghệ An 500
PVR CTCP Kinh doanh Dịch vụ Cao cấp Dầu khí Việt Nam 1,300
SDH CTCP Xây dựng Hạ tầng Sông Đà 900
SDY CTCP Xi măng Sông Đà Yaly 4,500
VBH CTCP Điện Tử Bình Hòa 45,100
VFR CTCP Vận tải và Thuê tàu 3,000
ABI CTCP BH NH Nông Nghiệp Việt Nam 33,000
ACE CTCP Bê Tông Ly Tâm An Giang 27,200
ADP CTCP Sơn Á Đông 22,500
BMJ CTCP Khoáng Sản Becamex 31,000
BTC CTCP Cơ Khí và XD Bình Triệu 58,000
BTG CTCP Bao Bì Tiền Giang 5,500
BVN CTCP Bông Việt Nam 7,100
BWA CTCP Cấp Thoát Nước & Xây Dựng Bảo Lộc 4,700
CAD CTCP Chế biến và Xuất nhập khẩu Thủy sản Cadovimex 300
CFC CTCP Cafico Việt Nam 23,000
CI5 CTCP Đầu Tư Xây Dựng Số 5 4,000
CT3 CTCP ĐT & XD Công Trình 3 6,100
CZC CTCP Than Miền Trung 5,000
DAP CTCP Đông Á 34,300
DAS CTCP Máy - Thiết Bị Dầu Khí Đà Nẵng 20,000
DBM CTCP Dược - Vật Tư Y Tế Đăk Lăk 28,000
DDN CTCP Dược & Thiết Bị Y Tế Đà Nẵng 12,000
DGT CTCP Công Trình Giao Thông Đồng Nai 50,000
DLD CTCP Du Lịch Đắk Lắk 37,500
DNL CTCP Logistics Cảng Đà Nẵng 18,000
DNS CTCP Thép Đà Nẵng 9,400
DPP CTCP Dược Đồng Nai 17,000
DTC CTCP Viglacera Đông Triều 16,100
DTV CTCP Phát triển Điện Nông thôn Trà Vinh 35,600
DVH CTCP Chế Tạo Máy Điện Việt Nam - Hungari 11,000
DXL CTCP Du Lịch & XNK Lạng Sơn 3,500
FBA CTCP Tập Đoàn Quốc Tế FBA 900
GDW CTCP Cấp Nước Gia Định 21,200
GER CTCP Thể Thao Ngôi Sao Geru 5,000
GGG CTCP Ô Tô Giải Phóng 1,000
GHC CTCP Thủy điện Gia Lai 35,500
GTH CTCP Xây Dựng - Giao Thông Thừa Thiên Huế 4,700
H11 CTCP Xây Dựng HUD101 19,000
HBD CTCP Bao Bì PP Bình Dương 13,200
HCI CTCP Đầu Tư Xây Dựng Hà Nội 37,400
HDM CTCP Dệt May Huế 14,500
Xem thêm...
saigontel land mcredit mua bán - sáp nhập công ty
  • Địa chỉ: Số 6 Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội.
  • Điện thoại: (+84) 24 66873314
  • Email: contact@sanotc.com
Follow VinaCorp
Đã được cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp số 1472/ GP - TTĐT Ghi rõ nguồn "VinaCorp" khi phát hành lại thông tin từ kênh thông tin này.
© Copyright 2008-2020 VINACORP.VN. All Rights Reserved - OTC Vietnam Corp