Logo Vinacorp

VN-Index :   -2.12
759.74   (-0.28%)
GTGD :   2,641.2 tỷ VNĐ
HNX-Index :   -1.03
96.93   (-1.05%)
GTGD :   518.4 tỷ VNĐ
UPCOM-Index :   -0.41
55.94   (-0.72%)
GTGD :   79.6 tỷ VNĐ
VN30-Index :   +1.07
729.54   (+0.15%)
GTGD :   1,327.3 tỷ VNĐ
HNX30-Index :   -2.26
178.31   (-1.25%)
GTGD :   234.9 tỷ VNĐ
Doanh nghiệp
NNT: Kế hoạch lãi sau thuế 2017 chỉ nhích nhẹ lên 22.8 tỷ đồng
Đăng 19/05/2017 | 14:26 GMT+7  |   VietStock
Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2017 của CTCP Cấp nước Ninh Thuận (UPCoM: NNT), kế hoạch năm 2017 đã được thông qua với chỉ tiêu lãi sau thuế chỉ tăng trưởng nhẹ lên 22.8 ...

Cụ thể, doanh thu nước ghi thu theo kế hoạch năm 2017 là 16.4 triệu m3, tăng trưởng 5%. Theo đó, doanh thu theo kế hoạch lần lượt 139 tỷ đồng, tăng nhẹ 4% so với thực hiện năm 2016. Nước ghi thu mang lại phần lớn nguồn thu cho NNT với tỷ trọng gần 91%, tương đương 127 tỷ đồng. Lãi sau thuế cũng chỉ tăng nhẹ đạt 22.8 tỷ đồng. Đầu tư xây dựng cơ bản trong năm 2017 dự gần 37 tỷ đồng, tăng 42%.

Điểm lại kết quả kinh doanh năm 2016, sản lượng nước tiêu thụ gần 15.7 triệu m3, tương đương 107% kế hoạch năm. NNT khép lại 2016 với tổng doanh thu hơn 125 tỷ đồng, tăng so 9% so với năm trước. Lãi ròng ghi nhận 22.3 tỷ đồng, chỉ tăng nhẹ và vượt 11% kế hoạch năm. Tỷ lệ cổ tức được thông qua là 15%.

Tổng tài sản tại thời điểm cuối năm 2016 dù chỉ 375 tỷ đồng, giảm nhẹ so với hồi đầu kỳ, nợ phải trả của NNT đã chiếm hơn 68% với 256 tỷ đồng. Trong đó, nợ vay tài chính đã hơn 167 tỷ đồng./.

Tài liệu đính kèm:
NNT_2017.5.17_85415e6_Nghi_quyet_dai_hoi_co_dong_2017_signed.pdf
Thị trường
VN-Index -2.12 759.74 (-0.28%)
HNX-Index -1.03 96.93 (-1.05%)
UPCOM-Index -0.41 55.94 (-0.72%)
VN30-Index +1.07 729.54 (+0.15%)
HNX30-Index -2.26 178.31 (-1.25%)

USD/VND

GBP 31,504.25 -335.44 -1.06% 32,009.8 -335.44
EUR 24,814.87 -140.31 -0.57% 25,111.93 -140.31
USD 22,300 40 0.18% 22,370 40