Bạn chưa có cổ phiếu theo dõi nào! Nhấn [+] để thêm.
Thêm mã
  • VN-Index 0.00 0 (0%)
  • HNX-Index 0.00 0 (0%)
  • UPCOM-Index 0.00 0 (0%)
Doanh nghiệp
Thanh toán trái phiếu bằng tài sản có được không?
Đăng 09/12/2022 | 11:18 GMT+7  |   VietStock
Những sai phạm của các doanh nghiệp liên quan đến phát hành trái phiếu đã và đang bị xử lý thời gian qua đã dẫn đến tâm lý lo lắng của các nhà đầu tư, muốn được hoàn trả lại các khoản tiền đã đầu tư vào trái phiếu doanh nghiệp. Việc rút một nguồn vốn lớn và đột ngột khỏi thị trường trái phiếu sẽ gây khó cho các doanh nghiệp. Nhưng nếu không giải quyết thỏa đáng sẽ gây ra tâm lý e ngại, loại trừ trái phiếu ra khỏi danh mục đầu tư.

Thanh toán trái phiếu bằng tài sản có được không?

Những sai phạm của các doanh nghiệp liên quan đến phát hành trái phiếu đã và đang bị xử lý thời gian qua đã dẫn đến tâm lý lo lắng của các nhà đầu tư, muốn được hoàn trả lại các khoản tiền đã đầu tư vào trái phiếu doanh nghiệp. Việc rút một nguồn vốn lớn và đột ngột khỏi thị trường trái phiếu sẽ gây khó cho các doanh nghiệp. Nhưng nếu không giải quyết thỏa đáng sẽ gây ra tâm lý e ngại, loại trừ trái phiếu ra khỏi danh mục đầu tư.

Nhu cầu về thay đổi phương thức thanh toán gốc/lãi trái phiếu

Hiện có một số doanh nghiệp không thể huy động ngay lượng tiền lớn để thanh toán nợ trái phiếu, nên đề xuất thanh toán gốc/lãi trái phiếu bằng các tài sản của mình như quyền sử dụng đất, nhà ở, căn hộ chung cư… Đây là một nhu cầu chính đáng và thực tế, phát sinh từ chủ sở hữu trái phiếu.

Về cơ bản trái phiếu doanh nghiệp có thể chia làm hai loại xét theo đối tượng được mua, đó là trái phiếu đại chúng và trái phiếu riêng lẻ. Trong đó trái phiếu riêng lẻ là trái phiếu chỉ bán cho những nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, những người hiểu rõ về việc đầu tư của mình, còn trái phiếu đại chúng là phát hành và giao dịch thông qua hệ thống giao dịch có sự quản lý và kiểm soát của nhà nước, phải có giấy phép phát hành và niêm yết.

Việc thực hiện vừa qua của một số doanh nghiệp, và đề xuất thay đổi phương thức thanh toán gốc/lãi chưa phù hợp do không đáp ứng yêu cầu của quy định pháp luật.

Trước hết, mặc dù trái phiếu là tên gọi chung nhưng phương thức hoạt động giữa trái phiếu riêng lẻ và trái phiếu đại chung có sự khác biệt nhau.

Cụ thể hơn, về quy định điều chỉnh của pháp luật, khác với trái phiếu đại chúng có quy định khá chặt chẽ về điều kiện chào bán, niêm yết…, trái phiếu riêng lẻ chỉ được pháp luật bảo vệ rất giới hạn, theo đó “doanh nghiệp phát hành trái phiếu theo nguyên tắc tự vay, tự trả, tự chịu trách nhiệm về hiệu quả sử dụng vốn và đảm bảo khả năng trả nợ”, và nhà đầu tư phải “tự đánh giá, tự chịu trách nhiệm về quyết định đầu tư của mình và tự chịu các rủi ro phát sinh trong việc đầu tư và giao dịch trái phiếu. Nhà nước không đảm bảo việc doanh nghiệp phát hành trái phiếu thanh toán đầy đủ, đúng hạn lãi, gốc trái phiếu khi đến hạn và các quyền khác cho nhà đầu tư mua trái phiếu”.

Tương tự việc chuyển đổi thanh toán gốc/lãi trái phiếu bằng các tài sản của doanh nghiệp như quyền sử dụng đất, nhà ở, căn hộ chung cư… cũng phải được xem xét cụ thể trên cơ sở từng loại trái phiếu như vậy.

Một số quan điểm cho rằng quan hệ sở hữu trái phiếu là quan hệ dân sự, và chủ sở hữu trái phiếu được quyền quy đổi trái phiếu thành tài sản khác của doanh nghiệp để bù trừ nghĩa vụ. Tuy nhiên điều này có những vấn đề pháp lý phải đặt ra. Cụ thể, việc đơn phương thỏa thuận thanh toán giữa tổ chức phát hành và bất kỳ chủ sở hữu trái phiếu nào có phù hợp quy định pháp luật không?

Quy định pháp luật về thay đổi thỏa thuận thanh toán

Việc thay đổi phương án trả nợ, dù là quan hệ dân sự, nhưng cũng phải được thông qua bởi cơ quan có thẩm quyền của tổ chức phát hành (đại hội đồng cổ đông; hội đồng quản trị; hội đồng thành viên; chủ tịch công ty) và Hội nghị chủ sở hữu trái phiếu (trái chủ).

Điều này xuất phát từ thực tế mỗi hồ sơ phát hành trái phiếu yêu cầu phải có phương án phát hành, và điều khoản điều kiện của trái phiếu, trong đó nêu rõ “Phương thức thanh toán lãi, gốc trái phiếu do doanh nghiệp phát hành quyết định căn cứ vào nhu cầu sử dụng vốn và thông lệ thị trường phát hành để công bố cho nhà đầu tư trước khi chào bán trái phiếu”.

Đặc biệt hơn, đối với trái phiếu phát hành ra công chúng, việc thay đổi phương thức thanh toán lãi và gốc còn ảnh hưởng đến hồ sơ đã đăng ký, và giấy phép do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cấp liên quan đến hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu và đăng ký niêm yết trái phiếu. Hiện nay pháp luật chưa có cơ chế thay đổi về việc thanh toán lãi, gốc trái phiếu này theo cơ chế thỏa thuận.

Về nguyên tắc, đây là thỏa thuận dân sự, tuy nhiên trong các điều khoản và điều kiện trái phiếu luôn luôn có quy định về việc bất kỳ chủ sở hữu trái phiếu nào cũng được đối xử tương tự và công bằng với nhau.

Do đó, việc thỏa thuận đơn phương giữa tổ chức phát hành và bất kỳ chủ sở hữu trái phiếu nào mà không thông qua hội nghị trái chủ, làm ảnh hưởng quyền lợi của các trái chủ khác, sẽ dẫn đến vi phạm của chính tổ chức phát hành. Vi phạm này có thể dẫn đến các khiếu nại và khiếu kiện dân sự từ chính các trái chủ khác.

Ngoài ra, như trên đã nói, việc thay đổi phương thức thanh toán lãi, gốc trái phiếu sẽ làm thay đổi nghị quyết, quyết định của cơ quan có thẩm quyền của tổ chức phát hành, do đó cũng phải thông qua việc thay đổi chính phương thức tại các văn bản này mới có hiệu lực.

Điều này cũng cần lưu ý, việc mua lại trái phiếu trước hạn bằng các phương thức đổi ngang giá các tài sản của doanh nghiệp như quyền sử dụng đất, nhà ở, căn hộ chung cư… cũng phải được thực hiện theo các điều khoản và điều kiện đã giao kết khi phát hành trái phiếu.

Cụ thể hơn, tổ chức phát hành phải thực hiện thông qua thủ tục thông báo mua lại công khai, trong đó nêu rõ phương án mua lại, việc quy đổi trái phiếu, giá trị quy đổi… cho tất cả các trái chủ.

Việc này phải được thực hiện công khai, thông qua người đại diện trái chủ, và thông qua cả Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, và Trung tâm Lưu ký chứng khoán để đảm bảo tất cả các trái chủ được đối xử ngang bằng như nhau.

Việc thực hiện công khai này vốn là một chế định để đảm bảo quyền lợi của các trái chủ (chủ nợ), và cũng là cơ chế để kiểm soát hành vi của doanh nghiệp, chống gian lận thị trường.

Đối với trái phiếu đại chúng, hậu quả pháp lý của việc mua lại trước hạn từ chính tổ chức phát hành sẽ dẫn đến trái phiếu đó bị thay đổi niêm yết hoặc hủy niêm yết toàn bộ. Hiện nay thủ tục này không rõ ràng và khiến tổ chức phát hành, dù đã mua lại, nhưng số lượng trái phiếu (nghĩa vụ nợ) không thay đổi.

Như vậy, việc thay đổi phương thức thanh toán gốc/lãi trái phiếu mặc dù là quan hệ dân sự nhưng cũng phải được thực hiện theo quy định của pháp luật, trong đó phải phù hợp với bản chất của giao dịch và đúng trình tự thủ tục do luật định.

Trong khi đó, phân tích theo các quy định pháp luật hiện hành thì việc thực hiện vừa qua của một số doanh nghiệp, và đề xuất thay đổi phương thức thanh toán gốc/lãi chưa phù hợp do không đáp ứng yêu cầu của quy định pháp luật.

Thiết nghĩ quy định pháp luật nên sửa đổi, mở rộng và chi tiết hóa việc thanh toán gốc, lãi trái phiếu, cụ thể hóa cơ chế thực hiện và sự phối hợp giữa cơ quan quản lý nhà nước là Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, cơ quan quản lý lưu ký là Trung tâm Lưu ký chứng khoán, cơ quan niêm yết và giao dịch là Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, các tổ chức phát hành, và các doanh nghiệp tư vấn phát hành chứng khoán để có cơ chế thống nhất, sau đó thực hiện thông qua các điều khoản và điều kiện cụ thể hóa với các trái chủ để đảm bảo quyền lợi không chỉ của các doanh nghiệp mà còn của các trái chủ, và chính sự lành mạnh của thị trường.

TS. Vũ Kim Hạnh Dung - LS. Trần Quốc Đạt

TBKTSG


Doanh nghiệp

vietjet
ALP CTCP Đầu Tư Alphanam 2,200
ASIAGF Quỹ Đầu Tư Tăng Trưởng ACB 10,800
KSS CTCP Khoáng sản Na Rì Hamico 800
NHS CTCP Đường Ninh Hòa 30,000
NHW CTCP Ngô Han 10,800
NVN CTCP Nhà Việt Nam 31,000
SBC CTCP Vận tải và Giao nhận Bia Sài Gòn 15,000
SEC CTCP Mía Đường - Nhiệt Điện Gia Lai 12,400
TIC CTCP Đầu Tư Điện Tây Nguyên 11,500
VTF CTCP Thức Ăn Chăn Nuôi Việt Thắng 33,000
CTM CTCP ĐT Xây Dựng & Khai Thác Mỏ Vinavico 1,400
HPS CTCP Đá Xây Dựng Hòa Phát 7,000
MAX CTCP Khai Khoáng & Cơ Khí Hữu Nghị Vĩnh Sinh 2,900
NLC CTCP Thủy Điện Nà Lơi 27,400
SKS CTCP Công Trình Giao Thông Sông Đà 9,800
SNG CTCP Sông Đà 10.1 19,500
TSM CTCP Xi măng Tiên Sơn Hà Tây 2,500
D26 CTCP Quản lý và Xây dựng Đường bộ 26 8,300
DBF CTCP Lương Thực Đông Bắc 9,900
DLC Công ty cổ phần Du lịch Cần Thơ (CANTHO TOURIST J.S CO ) 38,800
DNF Công ty Cổ phần Lương thực Đà Nẵng (Danafood) 2,200
JSC CTCP ĐT & XD Cầu Đường Hà Nội 2,500
NBS CTCP Thép Nhà Bè 40,000
DNT Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Nai (Donatours) 79,300
HPL Công ty Cổ phần Bến xe Tàu phà Cần Thơ 6,600
VCV CTCP Vận Tải Vinaconex 1,800
HHL CTCP Hồng Hà Long An 900
HTB CTCP Xây Dựng Huy Thắng 21,300
ILC CTCP Hợp tác Lao động với nước ngoài 6,800
NSN CTCP Xây Dựng 565 2,500
NVC CTCP Nam Vang 1,000
CLP CTCP Thủy Sản Cửu Long 3,400
MAFPF1 Quỹ Đầu Tư Tăng Trưởng Manulife 10,100
VFMVF4 Quỹ Đầu Tư Doanh Nghiệp Hàng Đầu Việt Nam 7,500
BAM CTCP Khoáng Sản và Luyện Kim Bắc Á 1,800
E1SSHN30 Chứng chỉ quỹ ETF SSIAM-HNX30 10,000
AMVI CTCP Sản xuất Kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt - Mỹ 18,000
AIRSERCO CTCP Cung ứng Dịch vụ Hàng không 14,000
XDDT24 CTCP Đầu tư và Xây dựng 24 14,000
WASECO CTCP Đầu tư và Xây dựng Cấp thoát nước 17,000
VTRC CTCP Kho vận và Dịch vụ Thương mại 20,000
AGRC CTCP Địa ốc An Giang 11,000
HANOIPHAR CTCP Dược phẩm Hà Nội 20,000
VVTC CTCP Việt Trì Viglacera 13,000
VTGA CTCP May xuất khẩu Việt Thái 17,300
ACBGF Quỹ đầu tư Tăng trưởng ACB 13,000
ACC245 Công ty cổ phần ACC245 9,000
CTCM CTCP Xi măng Công Thanh 2,000
TCB2006 Ngân Hàng TMCP Kỹ Thương Techcombank 32,500
WACO CTCP Nước và Môi trường 22,000
AAM CTCP Thủy Sản MeKong 11,450
ABT CTCP XNK Thủy Sản Bến Tre 37,150
ACC CTCP Bê Tông Becamex 11,500
ACL CTCP XNK Thủy sản Cửu Long An Giang 11,950
AGF CTCP XNK Thủy Sản An Giang 2,500
AGM CTCP Xuất Nhập Khẩu An Giang 7,070
AGR CTCP CK NH Nông Nghiệp & PT Nông Thôn Việt Nam 8,450
ANV CTCP Nam Việt 31,100
APC CTCP Chiếu Xạ An Phú 13,650
ASM CTCP Tập Đoàn Sao Mai 9,780
ASP CTCP Tập Đoàn Dầu Khí An Pha 5,360
BBC CTCP Bibica 52,000
BCE CTCP XD & Giao Thông Bình Dương 6,000
BCI CTCP Đầu Tư Xây Dựng Bình Chánh 41,900
BIC TCT Cổ Phần Bảo Hiểm NH Đầu Tư & Phát Triển Việt Nam 27,150
BID Ngân Hàng TMCP Đầu Tư & Phát Triển Việt Nam 44,550
BMC CTCP Khoáng Sản Bình Định 13,650
BMI TCT Cổ Phần Bảo Minh 24,900
BMP CTCP Nhựa Bình Minh 63,900
BRC CTCP Cao Su Bến Thành 10,100
BSI CTCP CK Ngân Hàng ĐT & PT Việt Nam 19,650
BTP CTCP Nhiệt Điện Bà Rịa 13,800
BTT CTCP Thương Mại DV Bến Thành 33,850
BVH Tập Đoàn Bảo Việt 51,000
C32 CTCP Đầu tư Xây dựng 3-2 19,750
C47 CTCP Xây Dựng 47 8,540
CCI CTCP ĐT Phát Triển CN - TM Củ Chi 27,500
CCL CTCP Đầu Tư & Phát Triển Đô Thị Dầu Khí Cửu Long 5,460
CDC CTCP Chương Dương 18,850
CIG CTCP COMA 18 3,780
CII CTCP ĐT Hạ Tầng Kỹ Thuật Tp.Hồ Chí Minh 14,800
CLC CTCP Cát Lợi 33,600
CLG CTCP Đầu tư và Phát triển Nhà đất COTEC 1,100
CLL CTCP Cảng Cát Lái 27,200
CLW CTCP Cấp Nước Chợ Lớn 22,050
CMG CTCP Tập đoàn Công nghệ CMC 43,500
CMT CTCP Công nghệ Mạng và Truyền thông 14,200
CMV CTCP Thương Nghiệp Cà Mau 10,350
CMX CTCP Chế Biến Thủy Sản & XNK Cà Mau 8,780
CNG CTCP CNG Việt Nam 27,800
COM CTCP Vật Tư Xăng Dầu 31,000
CSM CTCP CN Cao Su Miền Nam 14,500
CTD CTCP Xây Dựng Coteccons 39,500
CTG Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam 30,350
CTI CTCP ĐT PT Cường Thuận IDICO 13,900
D2D CTCP Phát triển Đô thị Công nghiệp số 2 23,200
DAG CTCP Tập Đoàn Nhựa Đông Á 3,970
DCL CTCP Dược Phẩm Cửu Long 24,400
DHA CTCP Hóa An 37,800
DHC CTCP Đông Hải Bến Tre 38,500
ACB Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Á Châu 26,350
ADC CTCP Mỹ Thuật Và Truyền Thông 18,100
ALT CTCP Văn Hóa Tân Bình 14,500
ALV CTCP Đầu tư Phát triển Hạ tầng ALV 4,300
AMC CTCP Khoáng Sản Á Châu 22,500
AME CTCP Alphanam E&C 10,700
AMV CTCP SXKD Dược & TTB Y Tế Việt Mỹ 3,600
API CTCP ĐT Châu Á - Thái Bình Dương 10,500
APP CTCP Phát Triển Phụ Gia & Sản Phẩm Dầu Mỏ 4,600
APS CTCP CK Châu Á Thái Bình Dương 10,400
ARM CTCP Xuất Nhập Khẩu Hàng Không 45,000
ASA CTCP Hàng tiêu dùng ASA 12,600
B82 CTCP 482 700
BBS CTCP VICEM Bao Bì Bút Sơn 10,500
BCC CTCP Xi Măng Bỉm Sơn 11,300
BDB CTCP Sách & Thiết Bị Bình Định 11,800
BED CTCP Sách & Thiết Bị Trường Học Đà Nẵng 39,900
BHT CTCP Đầu Tư Xây Dựng Bạch Đằng TMC 14,700
BII CTCP Đầu Tư & Phát Triển Công Nghiệp Bảo Thư 2,100
BKC CTCP Khoáng Sản Bắc Kạn 10,300
BPC CTCP Vicem Bao Bì Bỉm Sơn 10,000
BSC CTCP Dịch Vụ Bến Thành 13,000
BST CTCP Sách - Thiết Bị Bình Thuận 14,600
BTS CTCP Xi Măng Vicem Bút Sơn 8,000
BVS CTCP Chứng Khoán Bảo Việt 20,300
BXH CTCP Vicem Bao Bì Hải Phòng 10,800
C92 CTCP Xây Dựng & Đầu Tư 492 2,700
CAN CTCP Đồ Hộp Hạ Long 43,900
CAP CTCP Lâm Nông Sản Thực Phẩm Yên Bái 71,400
CCM CTCP Khoáng Sản & Xi Măng Cần Thơ 64,200
CEO CTCP Tập đoàn C.E.O 22,100
CJC CTCP Cơ Điện Miền Trung 30,000
CKV CTCP COKYVINA 15,800
CMC CTCP Đầu Tư CMC 5,300
CMI CTCP CMISTONE Việt Nam 2,500
CMS CTCP Xây dựng và Nhân lực Việt Nam 6,500
CPC CTCP Thuốc sát trùng Cần Thơ 15,000
CSC CTCP Tập đoàn COTANA 39,100
CT6 CTCP Công Trình 6 5,900
CTA CTCP Vinavico 1,500
CTB CTCP Chế tạo Bơm Hải Dương 16,200
CTC CTCP Gia Lai CTC 2,100
CTX TCT CP Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam 7,600
CVN CTCP Vinam 3,200
CX8 CTCP Đầu Tư và Xây Lắp Constrexim Số 8 6,000
D11 CTCP Địa Ốc 11 12,600
DAD CTCP ĐT & PT Giáo Dục Đà Nẵng 18,300
DAE CTCP Sách Giáo Dục Tại Tp.Đà Nẵng 21,500
DBC CTCP Tập Đoàn Dabaco Việt Nam 17,100
DBT CTCP Dược Phẩm Bến Tre 11,900
CYC CTCP Gạch Men Chang Yih 2,900
MPC CTCP Tập đoàn Thủy sản Minh Phú 18,400
VNA CTCP Vận tải Biển Vinaship 29,800
BTH CTCP Chế tạo Biến thế và Vật liệu Điện Hà Nội 17,600
EFI CTCP Đầu tư Tài Chính Giáo dục 2,500
HDO CTCP Hưng Đạo Container 1,000
HPC CTCP Chứng khoán Hải Phòng 4,700
NPS CTCP May Phú Thịnh - Nhà Bè 26,400
PVA CTCP TCT Xây lắp Dầu khí Nghệ An 1,600
PVR CTCP Kinh doanh Dịch vụ Cao cấp Dầu khí Việt Nam 1,500
SDH CTCP Xây dựng Hạ tầng Sông Đà 1,200
SDY CTCP Xi măng Sông Đà Yaly 3,800
VBH CTCP Điện Tử Bình Hòa 13,700
VFR CTCP Vận tải và Thuê tàu 7,600
ABI CTCP BH NH Nông Nghiệp Việt Nam 33,000
ACE CTCP Bê Tông Ly Tâm An Giang 37,000
ADP CTCP Sơn Á Đông 16,600
BMJ CTCP Khoáng Sản Becamex 17,700
BTC CTCP Cơ Khí và XD Bình Triệu 58,000
BTG CTCP Bao Bì Tiền Giang 8,300
BVN CTCP Bông Việt Nam 11,400
BWA CTCP Cấp Thoát Nước & Xây Dựng Bảo Lộc 11,000
CAD CTCP Chế biến và Xuất nhập khẩu Thủy sản Cadovimex 1,000
CFC CTCP Cafico Việt Nam 9,100
CI5 CTCP Đầu Tư Xây Dựng Số 5 11,800
CT3 CTCP ĐT & XD Công Trình 3 5,300
CZC CTCP Than Miền Trung 5,000
DAP CTCP Đông Á 35,600
DAS CTCP Máy - Thiết Bị Dầu Khí Đà Nẵng 5,300
DBM CTCP Dược - Vật Tư Y Tế Đăk Lăk 35,000
DDN CTCP Dược & Thiết Bị Y Tế Đà Nẵng 11,800
DGT CTCP Công Trình Giao Thông Đồng Nai 7,500
DLD CTCP Du Lịch Đắk Lắk 9,000
DNL CTCP Logistics Cảng Đà Nẵng 17,000
DNS CTCP Thép Đà Nẵng 15,000
DPP CTCP Dược Đồng Nai 16,000
DTC CTCP Viglacera Đông Triều 5,300
DTV CTCP Phát triển Điện Nông thôn Trà Vinh 42,600
DVH CTCP Chế Tạo Máy Điện Việt Nam - Hungari 11,000
DXL CTCP Du Lịch & XNK Lạng Sơn 5,000
FBA CTCP Tập Đoàn Quốc Tế FBA 900
GDW CTCP Cấp Nước Gia Định 26,900
GER CTCP Thể Thao Ngôi Sao Geru 6,200
GGG CTCP Ô Tô Giải Phóng 5,200
GHC CTCP Thủy điện Gia Lai 26,700
GTH CTCP Xây Dựng - Giao Thông Thừa Thiên Huế 4,900
H11 CTCP Xây Dựng HUD101 4,500
HBD CTCP Bao Bì PP Bình Dương 14,700
HCI CTCP Đầu Tư Xây Dựng Hà Nội 17,700
HDM CTCP Dệt May Huế 26,900
Xem thêm...
saigontel land mcredit mua bán - sáp nhập công ty
  • Địa chỉ: Số 6 Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội.
  • Điện thoại: (+84) 24 66873314
  • Email: contact@sanotc.com
Follow VinaCorp
Đã được cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp số 1472/ GP - TTĐT Ghi rõ nguồn "VinaCorp" khi phát hành lại thông tin từ kênh thông tin này.
© Copyright 2008-2023 VINACORP.VN. All Rights Reserved - OTC Vietnam Corp