Bạn chưa có cổ phiếu theo dõi nào! Nhấn [+] để thêm.
Thêm mã
  • VN-Index 0.00 0 (0%)
  • HNX-Index 0.00 0 (0%)
  • UPCOM-Index 0.00 0 (0%)
Doanh nghiệp
Chính sách thị trường trái phiếu doanh nghiệp hơn hai thập niên qua
Đăng 12/02/2024 | 11:06 GMT+7  |   VietStock
Thị trường trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) bắt đầu hình thành từ năm 2000. Cùng với dòng chảy kinh tế và hoàn thiện khung pháp lý, từ năm 2011 thị trường TPDN bắt đầu phát triển và chỉ sau vài năm đã nhanh chóng trở thành kênh huy động vốn chính cho doanh nghiệp, bên cạnh kênh vốn tín dụng ngân hàng.

Chính sách thị trường trái phiếu doanh nghiệp hơn hai thập niên qua

Thị trường trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) bắt đầu hình thành từ năm 2000. Cùng với dòng chảy kinh tế và hoàn thiện khung pháp lý, từ năm 2011 thị trường TPDN bắt đầu phát triển và chỉ sau vài năm đã nhanh chóng trở thành kênh huy động vốn chính cho doanh nghiệp, bên cạnh kênh vốn tín dụng ngân hàng.

Báo cáo của Hiệp hội thị trường Trái phiếu Việt Nam (VBMA) cho thấy, giai đoạn 2011 - 2018, thị trường TPDN tịnh tiến từ từ về quy mô, duy trì dư nợ bình quân tương đương chưa tới 4.4% GDP. Lượng TPDN phát hành giai đoạn này đạt 643,524 tỷ đồng, bình quân 80,440 tỷ đồng/năm. Trong đó, phát hành ra công chúng 23,936 tỷ đồng (bình quân 3,000 tỷ đồng/năm), riêng lẻ 619,588 tỷ đồng (bình quân 77,448 tỷ đồng/năm).

Năm 2019 đánh dấu sự tăng trưởng mạnh so giai đoạn trước đó. Lượng TPDN phát hành tăng hơn 30% so với năm 2018, chính thức vượt qua lượng trái phiếu Chính phủ và đưa dư nợ tương đương gần 11% GDP, riêng TPDN riêng lẻ là hơn 10% GDP. Điều này cho thấy, doanh nghiệp quan tâm nhiều hơn đến kênh trái phiếu để huy động vốn thay cho kênh tín dụng ngân hàng.

2021 được xem là năm bùng nổ của TPDN. Tổng lượng phát hành trong năm lên đến 742.7 ngàn tỷ đồng, gấp đôi trái phiếu Chính phủ và dư nợ tương đương 14.75% GDP.

Sang 2022, thị trường chứng kiến nhiều sự vụ khiến niềm tin suy giảm, gây ra hệ lụy liên tiếp, Chính phủ bắt đầu siết loại hoạt động phát hành trái phiếu của doanh nghiệp, đặc biệt là giai đoạn cuối năm. Hệ quả, lượng TPDN phát hành trong năm đạt chưa đầy 270 ngàn tỷ đồng, giảm 64% so với năm đỉnh 2021.

Bước sang 2023, TPDN nhìn chung tương đối trầm lắng trong nửa đầu năm, dưới sức ép phần lớn từ trái chủ, nhiều doanh nghiệp lâm vào cảnh cùng đường, dùng đến biện pháp bán bớt, thanh lý tài sản để bảo đảm nghĩa vụ trả nợ. Mặt khác, hoạt động phát hành mới cũng bị siết chặt hơn bởi các chính sách của Chính phủ, nhằm bảo vệ tốt hơn cho nhà đầu tư, thanh lọc những doanh nghiệp không đủ năng lực huy động trái phiếu. Tình hình có phần ấm lên vào nửa cuối năm. Tính chung năm 2023, giá trị phát hành TPDN đạt 311.2 ngàn tỷ đồng, tăng hơn 15% so năm trước.

Giá trị phát hành TPCP và TPDN giai đoạn 2017 – 2023 (Đvt: Tỷ đồng)

Nguồn: Tổng hợp từ VBMA

Quy mô dư nợ TPDN so với GDP giai đoạn 2011 - 2022

Nguồn: Tổng hợp từ VBMA

Xuyên suốt hơn 2 thập niên của thị trường TPDN, các chính sách liên tục được ban hành, cập nhật, để đảm bảo cho thị trường vận hành công khai, minh bạch và bền vững, giữ vững vai trò là kênh huy động vốn hiệu quả cho doanh nghiệp.

1994 - 2005 được xem là giai đoạn sơ khai của thị trường TPDN. Một trong những nền tảng pháp lý ban đầu là Nghị định 120/CP ngày 17/09/1994 về quy chế tạm thời  việc phát hành trái phiếu, cổ phiếu DNNN; Nghị định 23/CP năm 1995 về phát hành trái phiếu quốc tế; Quyết định 212/QĐ/NH1 năm 1994 của NHNN về thể lệ phát hành trái phiếu ngân hàng thương mại, ngân hàng đầu tư và hướng dẫn phát hành trái phiếu của tổ chức tín dụng. Giai đoạn sơ khai này, một vài doanh nghiệp Nhà nước ngành điện, xi măng hay ngân hàng đã huy động vài tỷ đồng hoặc vài trăm tỷ đồng trái phiếu.

2006 - 2010 là giai đoạn đầu phát triển. Mở màn là Luật chứng khoán 2006 và sau đó là Luật chứng khoán 2010 lần đầu quy định về phát hành ra công chúng và riêng lẻ. Cụ thể hơn, có Nghị định 52/2006/NĐ-CP về phát hành trái phiếu, Nghị định 53/2009/NĐ-CP về phát hành trái phiếu quốc tế. Nhờ những chính sách này, các doanh nghiệp Nhà nước đầu tiên bắt đầu huy động hàng trăm, hàng ngàn tỷ đồng trái phiếu như EVN, BIDV hay một số ngân hàng tư nhân cũng huy động trái phiếu. Năm 2010 ghi nhận 45 đợt phát hành TPDN với tổng giá trị gần 45.5 ngàn tỷ đồng.

2011 - 2017 là giai đoạn sau khủng hoảng kinh tế. Nhiều quy định dưới luật được ban hành như Nghị định 90/2011/NĐ-CP về phát hành trái phiếu doanh nghiệp, Nghị định 58/2012/NĐ-CP hướng dẫn thi hành luật chứng khoán, Nghị định 60/2015-NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 58, Nghị định 103/2013/NĐ-CP về xử phạt trong lĩnh vực chứng khoán, Thông tư 211/2012/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 90, Nghị định 88/2014/NĐ-CP về dịch vụ xếp hạng tín nhiệm, Quyết định 507/QĐ-TTg về quy hoạch dịch vụ xếp hạng tín nhiệm đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Giai đoạn này, khối lượng trái phiếu phát hành tăng qua từng năm. Tổng thời kỳ này đạt hơn 349.9 ngàn tỷ đồng, trung bình tăng 26%/năm. Một số doanh nghiệp phát hành ra quốc tế như Vingroup, Masan, VietinBank.

2018 - 2020 được xem là giai đoạn tăng trưởng với việc cập nhật các quy định về TPDN như Luật chứng khoán 2019; Nghị định 163/2018/NĐ-CP về phát hành TPDN; Nghị định 145/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một điều của Nghị định 108/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán; Thông tư 77/2020/TT-BTC hướng dẫn một số nội dung của Nghị định 81/2020/NĐ-CP quy định về phát hành TPDN; Thông tư 162/2015/TT-BTC hướng dẫn chào bán chứng khoán ra công chúng; Quyết định 384/QĐ-SGDHN ngày 28/07/2020 ban hành quy chế vận hành Chuyên trang thông tin TPDN tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội - được xem là một trong những chính sách quan trọng trong việc công bố thông tin về TPDN.

Kết quả cho thấy, giai đoạn này, TPDN phát hành tăng trưởng tới hơn 50%/năm, tổng khối lượng phát hành xấp xỉ 1.04 triệu tỷ đồng.

Từ 2021, cũng chính là sau giai đoạn tăng trưởng nóng. Thị trường áp dụng khuôn khổ mới để “nắn” TPDN. Trong đó hàng loạt quy định được ban hành như Nghị định 153/2020/NĐ-CP về chào bán, giao dịch trái phiếu riêng lẻ trong nước và chào bán ra thị trường quốc tế; Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán; Nghị định 156/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán; Thông tư 122/2020/TT-BTC hướng dẫn chế độ công bố thông tin và báo cáo theo quy định của nghị định số 153; Thông tư số 118/2020/TT-BTC hướng dẫn chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;

Nghị định 128/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định số 156; Nghị định số 65/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 153/2020/NĐ-CP; Nghị định 08/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung và ngưng hiệu lực thi hành một số điều tại các nghị định quy định về chào bán, giao dịch TPDN riêng lẻ; Thông tư 12/2021/TT-NHNN quy định về việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài mua, bán kỳ phiếu, tín phiếu, chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu do tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài khác phát hành trong nước;

Thông tư 01/2021/TT-NHNN quy định về phát hành kỳ phiếu, tín phiếu, chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu trong nước của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; Thông tư 120/2020/TT-BTC quy định giao dịch cổ phiếu niêm yết, đăng ký giao dịch và chứng chỉ quỹ, TPDN, chứng quyền có bảo đảm niêm yết trên hệ thống giao dịch chứng khoán; Thông tư số 16/2021/TT-NHNN quy định việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài mua, bán TPDN; Quyết định số 14/QĐ-SGDVN năm 2021 về việc ban hành Quy chế vận hành Chuyên trang thông tin về TPDN tại HNX.

Bước ngoặt trong năm 2023 là Thông tư 30/2023/TT-BTC hướng dẫn giao dịch TPDN chào bán riêng lẻ tại thị trường trong nước. Với sự ra đời của hệ thống giao dịch trái phiếu riêng lẻ vào ngày 19/07/2023, cơ quan chức năng đánh giá điều này góp phần tăng tính thanh khoản của thị trường, các dữ liệu trên hệ thống sẽ phục vụ công tác hậu kiểm của cơ quan quản lý nhà nước đối với những vi phạm có thể phát sinh trên thị trường.

Trên đây là những quy định mang tính giám sát toàn thị trường TPDN nói chung. Tuy nhiên, 2 năm vừa qua, “quả bom” TPDN của riêng nhóm ngành bất động sản đã khiến việc huy động qua kênh này dường như tê liệt hẳn vào một số thời điểm nhất định. Rất nhiều văn bản, cảnh báo, khuyến cáo cùng giải pháp quản lý, giám sát, trấn an của các bộ ngành liên tục được đưa ra để tháo ngòi nổ, đảm bảo thị trường ổn định, bền vững.

TPDN không phải là sản phẩm tiền gửi tiết kiệm ngân hàng. TPDN do doanh nghiệp phát hành theo nguyên tắc tự vay, tự trả, tự chịu trách nhiệm. Trái phiếu phát hành riêng lẻ chỉ được chào bán và giao dịch giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp; doanh nghiệp phát hành phải tự cân đối dòng tiền để đảm bảo nghĩa vụ đã cam kết với nhà đầu tư; nhà đầu tư cần cẩn trọng để phân tích và phân loại các trái phiếu đang sở hữu để có quyết định phù hợp, không nghe tin đồn thất thiệt; doanh nghiệp phát hành phải thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ đã cam kết; doanh nghiệp phát hành trái phiếu chủ động đàm phán với trái chủ để xem xét cơ cấu lại các khoản nợ trái phiếu… có lẽ là những gì mà nhà đầu tư liên tục được nghe đến trong 2 năm qua.

Bộ Tài chính cho biết, thời gian tới, sẽ cố gắng tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát hành trái phiếu ra công chúng. Còn trái phiếu riêng lẻ, Bộ đưa những giải pháp bình ổn sự biến động của thị trường.

“Thời kỳ khó khăn nhất về tài chính, dòng tiền của doanh nghiệp bất động sản về cơ bản đã qua” - chuyên gia tài chính Cấn Văn Lực nhìn lại thị trường TPDN, đặc biệt là đối với doanh nghiệp bất động sản. Ông cho biết, năm 2023, thị trường đã ấm trở lại. Đây có thể được xem là điểm rơi của thị trường.

Chính sự quyết tâm, quyết liệt của cả hệ thống tài chính và tiếp cận toàn diện, đồng bộ ở 3 điểm nóng gồm bất động sản, trái phiếu riêng lẻ, vốn tín dụng mà thị trường trái phiếu 2023 đã hạ cánh mềm.

Thu Minh

FILI


Doanh nghiệp

HAG cải chính thông tin liên quan Quỹ Việt Cát

Doanh nghiệp  |   VietStock  |   2 giờ trước

CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HAGL, HOSE: HAG) cho biết đã nhận được quyết định xử phạt vi phạm hành chính của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vào ngày 19/02/2024. Trong đó, UBCKNN yêu cầu Công ty cải chính thông tin liên quan đến nhà đầu tư dự kiến mua cổ phiếu chào bán riêng lẻ là CTCP Quản lý quỹ Việt Cát (Quỹ Việt Cát).


Giống cây trồng miền Nam thay Tổng Giám đốc 

Doanh nghiệp  |   VietStock  |   10 giờ trước

Sau gần 4 năm được bổ nhiệm vào vị trí Tổng Giám đốc CTCP Giống cây trồng miền Nam (HOSE: SSC), ông Nguyễn Đình Nam sẽ thôi giữ chức vụ này để chuyển sang giữ chức Phó Tổng Giám đốc, Phụ trách Quản trị kể từ ngày 19/02/2024.

OSVP CTCP OSEVEN 17,000
2TCORP CTCP Kỹ thuật Công trình Việt Nam 22,000
AAAI CTCP Bảo hiểm AAA 7,900
AAFC CTCP Xây dựng và Kiến trúc AA 3,000
ABBANK Ngân hàng TMCP An Bình 14,220
F88 Công ty Cổ phần Kinh doanh F88 10,200
ABCI CTCP Liên Doanh Quốc Tế ABC 21,000
ABCG CTCP Truyền thông ABC 10,000
ABSC CTCP Chứng khoán An Bình 30,000
AVICON CTCP Công trình Hàng không 23,667
ACCCO CTCP Tư vấn Kiến trúc và Xây dựng Tp. Hồ Chí Minh 11,400
VIGECAM TCT Vật tư Nông nghiệp - CTCP 15,000
ACSVN CTCP ACS Việt Nam 15,000
ADCC CTCP Xây dựng Trang trí Kiến trúc ADC 17,000
AGRC CTCP Địa ốc An Giang 11,000
AESC CTCP XNK Nông sản và Thưc Phẩm Sài Gòn 45,000
AGRIMEXCM CTCP XNK Nông sản Thực phẩm Cà Mau 10,000
AGTC CTCP Du lịch An Giang - ANGIANG TOURIMEX 9,500
AGTEX28 Công ty 28 - AGTEX 12,500
VNAI CTCP Bảo hiểm Hàng không 9,200
AIRIMEX CTCP xuất nhập khẩu Hàng không 27,000
AIRSERCO CTCP Cung ứng Dịch vụ Hàng không 14,000
ALTC CTCP Âu Lạc 10,000
VNWIND CTCP Điện Cơ Thống Nhất 55,000
ALSIMEXCO CTCP Cung ứng & XNK Lao động Hàng không Việt Nam 15,000
UAMC CTCP Cơ khí ôtô Uông Bí 10,000
AMPHARCO CTCP Dược Phẩm Việt Nam - Ampharco 15,000
AMVI CTCP Sản xuất Kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt - Mỹ 18,000
APC1 CTCP An Phú 8,000
APLACO CTCP Nhựa cao cấp Hàng Không 14,500
SAPT CTCP Kinh doanh Thủy hải sản Sài Gòn 12,000
FLCS CTCP Chứng khoán FLC 15,000
ARTEXPORT CTCP Xuất nhập khẩu Thủ công mỹ nghệ 50,000
ARTEXTL CTCP Xuất Nhập khẩu Mỹ Nghệ Thăng Long 9,000
ASAC CTCP Tơ tằm Á Châu 11,000
ASECO Công ty cổ phần 32 27,750
BAROTEX CTCP Thương mại và Đầu tư Barotex Việt Nam 15,000
BASEAFOOD CTCP Chế biến XNK Thủy Sản Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 11,000
BBCC CTCP Xây dựng và Sản xuất Vật liệu Xây dựng Biên Hòa 20,000
BBDC CTCP Bao bì Dược 15,000
BC14 Công ty cổ phần Cầu số 14 50,000
BCRES CTCP Thương mại và Địa ốc Bình Chánh 19,000
BD10 CTCP Bạch Đằng 10 30,000
RTDC CTCP Phát triển Phát thanh Truyền hình 14,500
BDHC CTCP Thủy điện Bình Điền 10,000
BESEACO CTCP Thủy sản Bến Tre 12,000
BFIC CTCP Đầu tư Tài chính BIDV 2,500
BIANFISHCO CTCP Thủy sản Bình An 5,000
BICONSI CTCP Xây dựng Tư vấn Đầu tư Bình Dương 12,000
BIGAMEX CTCP May Bình Minh 14,000
TLD CTCP Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long 5,430
PHALE CTCP Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê 21,200
EMC1 CTCP Cơ Điện Thủ Đức 11,000
EVNLC CTCP Bất động sản Điện lực Miền Trung 7,000
FPTS CTCP Chứng khoán FPT 12,000
HABECO Tổng CTCP Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội 60,000
HDBANK Ngân hàng TMCP Phát triển TPHCM 36,083
HTC1 CTCP Xi Măng Hà Tiên 1 16,000
HTT CTCP Thương mại Hà Tây 1,100
NCTS CTCP Dịch vụ Hàng hóa Nội Bài 77,000
PCC1 CTCP Xây Lắp Điện I 30,000
NT2 CTCP Điện Lực Dầu Khí Nhơn Trạch 2 26,300
PYMEPHARCO CTCP Pymepharco 45,000
SAB Tổng CTCP Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn 58,100
SHJC CTCP Thủy Điện Sê San 4A 10,000
TANCANG CTCP Đại lý Giao nhận Vận tải Xếp dỡ Tân Cảng 41,000
TCB Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam 39,000
THI CTCP Thiết Bị Điện 29,000
TPBANK Ngân hàng TMCP Tiên Phong 33,000
TRAPHACO CTCP Traphaco 115,500
VCSC CTCP Chứng Khoán Bản Việt 60,000
VICOTEX TCT Việt Thắng - CTCP 30,000
VIETJET CTCP Hàng Không VIETJET 113,000
VNPD CTCP Phát triển Điện lực Việt Nam 13,000
VPBANK Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng 43,000
ABT CTCP XNK Thủy Sản Bến Tre 35,450
AGF CTCP XNK Thủy Sản An Giang 2,700
BBC CTCP Bibica 50,700
BMC CTCP Khoáng Sản Bình Định 19,550
BMP CTCP Nhựa Bình Minh 105,100
CII CTCP ĐT Hạ Tầng Kỹ Thuật Tp.Hồ Chí Minh 19,150
CLC CTCP Cát Lợi 39,100
COM CTCP Vật Tư Xăng Dầu 35,500
DHA CTCP Hóa An 51,200
DHG CTCP Dược Hậu Giang 110,000
DIC CTCP Đầu Tư &Thương Mại DIC 1,300
DMC CTCP XNK Y Tế Domesco 58,000
DRC CTCP Cao Su Đà Nẵng 32,950
DTT CTCP Kỹ Nghệ Đô Thành 21,000
FMC CTCP Thực Phẩm Sao Ta 46,500
FPT CTCP FPT 105,900
GIL CTCP SXKD & XNK Bình Thạnh 31,450
GMC CTCP SX-TM May Sài Gòn 8,900
GMD CTCP Gemadept 71,700
HAP CTCP Tập Đoàn Hapaco 4,880
HAS CTCP Hacisco 7,500
HAX CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh 14,850
HBC CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình 8,940
HMC CTCP Kim Khí Tp.HCM - Vnsteel 12,450
HRC CTCP Cao Su Hòa Bình 54,000
CAG CTCP Cảng An Giang 7,000
BLSEAFOOD CTCP Thủy sản Bạc Liêu 3,900
HPPO CTCP Cảng Hải Phòng 15,000
VVMI CTCP Xi Măng La Hiên VVMI 7,500
MAS CTCP Dịch Vụ Hàng Không Sân Bay Đà Nẵng 36,000
MASECO CTCP Dịch Vụ Phú Nhuận 23,000
NDF CTCP Chế Biến Thực Phẩm Nông Sản XK Nam Định 900
NIFERCO CTCP Phân Lân Ninh Bình 20,000
PLI3 CTCP Xây Lắp III Petrolimex 14,000
PC3I CTCP Đầu tư Điện lực 3 15,000
PVB CTCP Bọc Ống Dầu Khí Việt Nam 21,300
SDMC CTCP Thanh Hoa - Sông Đà 15,000
SHAL CTCP Nhôm Sông Hồng 12,000
VCIE CTCP Xuất Nhập Khẩu Than - Vinacomin 35,000
TNC1 CTCP Thống Nhất 13,500
TTCO CTCP Du Lịch - Thương Mại Tây Ninh 11,000
VITHAICO CTCP Dây Cáp Điện Việt Thái 10,800
VMJC CTCP Chế Tạo Máy - Vinacomin 12,000
VMDCO CTCP Phát Triển Hàng Hải 7,900
VNCT CTCP Kinh Doanh Than Miền Bắc - Vinacomin 24,329
VNPE3 CTCP Dược Phẩm Trung Ương 3 21,000
VOSA CTCP Đại lý Hàng hải Việt Nam 11,000
VTFI CTCP Thương Mại & Đầu Tư VINATABA 10,000
WSC CTCP Bến Xe Miền Tây 24,538
ALT CTCP Văn Hóa Tân Bình 13,500
BPC CTCP Vicem Bao Bì Bỉm Sơn 9,000
CAN CTCP Đồ Hộp Hạ Long 53,000
DNP CTCP Nhựa Đồng Nai 20,800
DPC CTCP Nhựa Đà Nẵng 11,600
DXP CTCP Cảng Đoạn Xá 14,700
NHC CTCP Gạch Ngói Nhị Hiệp 31,500
PMS CTCP Cơ Khí Xăng Dầu 27,500
SAF CTCP Lương Thực Thực Phẩm Safoco 51,000
SDN CTCP Sơn Đồng Nai 30,000
SFN CTCP Dệt Lưới Sài Gòn 15,700
SGC CTCP Xuất Nhập Khẩu Sa Giang 62,900
SGH CTCP Khách Sạn Sài Gòn 24,200
SJ1 CTCP Nông Nghiệp Hùng Hậu 11,500
TMC CTCP Thương Mại XNK Thủ Đức 9,300
UNI CTCP Viễn Liên 7,300
VGP CTCP Cảng Rau Quả 28,800
VTC CTCP Viễn Thông VTC 8,800
ACB Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Á Châu 27,700
BBS CTCP VICEM Bao Bì Bút Sơn 10,000
BCC CTCP Xi Măng Bỉm Sơn 10,000
BTS CTCP Xi Măng Vicem Bút Sơn 5,600
BVS CTCP Chứng Khoán Bảo Việt 26,700
CJC CTCP Cơ Điện Miền Trung 25,800
CMC CTCP Đầu Tư CMC 6,000
CTB CTCP Chế tạo Bơm Hải Dương 23,000
ABI CTCP BH NH Nông Nghiệp Việt Nam 25,600
ACE CTCP Bê Tông Ly Tâm An Giang 36,600
ACSC CTCP Xây Lắp Thương Mại 2 24,000
SAFE CTCP Thực Phẩm Nông Sản Xuất Khẩu Sài Gòn 25,000
APFCO CTCP Nông Sản Thực Phẩm Quảng Ngãi 63,000
IHK CTCP In Hàng Không 15,900
BMJ CTCP Khoáng Sản Becamex 13,100
BC12 CTCP Cầu 12 11,000
BELCO CTCP Điện Tử Biên Hòa 12,500
BHHC CTCP Thủy điện Bắc Hà 10,457
BIDIPHAR CTCP Dược - Trang Thiết Bị Y Tế Bình Định 37,000
BLIC Tổng CTCP Bảo hiểm Bảo Long 4,000
BTTS CTCP Dịch Vụ Du Lịch Bến Thành 8,000
UDJ CTCP Phát triển Đô thị 10,000
BWACO CTCP Cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu 9,000
CFC CTCP Cafico Việt Nam 9,100
CAGIPHARM CTCP Dược Phẩm Cần Giờ 2,000
CAWASCO CTCP Cấp Thoát Nước Cần Thơ 8,500
CBSC CTCP Gang Thép Cao Bằng 25,000
CCIC CTCP Tư vấn và Đầu tư Xây dựng CCIC Hà Nội 8,500
CCHP CTCP Cảng Cửa Cấm Hải Phòng 8,500
CDJC CTCP Cầu Đuống 7,500
CECO CTCP Thiết Kế Công Nghiệp Hóa chất 10,500
CIEG CTCP Tập Đoàn Xây Dựng Và Thiết Bị Công Nghiệp 13,500
CHOLIMEX CTCP Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (CHOLIMEX) 10,500
CLMF CTCP Thực Phẩm Cholimex 20,000
CIPC CTCP Xây lắp và Sản xuất Công nghiệp 12,500
CLPI CTCP Đầu tư Cảng Cái Lân 13,000
COMA TCT Cơ khí Xây dựng - CTCP 10,500
COMIFOOD CTCP Lương Thực Thực Phẩm Colusa - Miliket 19,000
CONINCO CTCP Tư vấn Công nghệ Thiết Bị & Kiểm Định XD - Coninco 12,500
CPH CTCP Phục vụ Mai táng Hải Phòng 300
CPTP CTCP Nhiệt điện Cẩm Phả - TKV 10,000
CT3 CTCP ĐT & XD Công Trình 3 7,300
THR CTCP Đường sắt Thuận Hải 41,700
DPHC CTCP Đạt Phương 15,000
DBHP CTCP Thủy điện Định Bình 35,000
DECOFI CTCP Xây Dựng và Thiết Kế Số 1 8,500
DIC1 CTCP Đầu Tư Phát Triển Xây Dựng Số 1 10,500
DICTT CTCP Du Lịch & Thương Mại DIC 15,000
DBM CTCP Dược - Vật Tư Y Tế Đăk Lăk 26,100
DNMB CTCP Đầu Tư Xây Dựng & Vật Liệu Đồng Nai 10,000
DOPETCO CTCP Vận Tải Xăng Dầu Đồng Tháp 12,500
DVSG CTCP Kính Viglacera Đáp Cầu 12,000
EMEC CTCP Điện Cơ 12,000
EMMC CTCP Cơ Điện Vật Tư 11,500
FISHIPCO CTCP Cơ Khí Đóng Tàu Thủy Sản Việt Nam 12,500
FOOCOSA CTCP Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh 12,667
FORIPHARM CTCP Dược Trung ương 3 19,000
FPTOL CTCP Dịch vụ Trực tuyến FPT 105,000
Xem thêm...
  • Địa chỉ: Số 6 Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội.
  • Điện thoại: (+84) 24 66873314
  • Email: contact@sanotc.com
Follow VinaCorp
Đã được cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp số 1472/ GP - TTĐT Ghi rõ nguồn "VinaCorp" khi phát hành lại thông tin từ kênh thông tin này.
© Copyright 2008-2024 VINACORP.VN. All Rights Reserved - OTC Vietnam Corp