Bạn chưa có cổ phiếu theo dõi nào! Nhấn [+] để thêm.
Thêm mã
  • VN-Index 0.00 0 (0%)
  • HNX-Index 0.00 0 (0%)
  • UPCOM-Index 0.00 0 (0%)
Doanh nghiệp
HSC lên kế hoạch lãi kỷ lục năm 2024, "mưa cổ tức" bằng tiền cho cổ đông
Đăng 04/04/2024 | 16:06 GMT+7  |   VietStock
CTCP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSC, HOSE: HCM) công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ năm tài chính 2023. Trong đó, HSC đề ra kế hoạch lãi trước thuế ở mức kỷ lục, đồng thời dự kiến trả cổ tức năm 2023 và 2024 bằng tiền.

HSC lên kế hoạch lãi kỷ lục năm 2024, "mưa cổ tức" bằng tiền cho cổ đông

CTCP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSC, HOSE: HCM) công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ năm tài chính 2023. Trong đó, HSC đề ra kế hoạch lãi trước thuế ở mức kỷ lục, đồng thời dự kiến trả cổ tức năm 2023 và 2024 bằng tiền.

Kế hoạch lợi nhuận kỷ lục năm 2024

Công ty dự đoán thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam năm 2024 cải thiện hơn nhờ các yếu tố như: môi trường lãi suất trong nước đã hạ nhiệt và có thể thấp hơn, tiếp tục hỗ trợ dòng tiền quay trở lại và giúp tăng trưởng thanh khoản trên thị trường; các kênh đầu tư khác như bất động sản hay vàng tiếp tục gặp khó hoặc chưa thuận lợi; kỳ vọng hệ thống giao dịch mới KRX sẽ sớm được triển khai trong năm 2024 giúp có thêm các công cụ và nghiệp vụ mới thu hút sự quan tâm giao dịch của nhà đầu tư, qua đó tăng thanh khoản thị trường.

Bên cạnh đó, các giải pháp tích cực tiếp tục được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) triển khai nhằm đáp ứng các yêu cầu nâng hạng TTCK Việt Nam, góp phần đưa dòng vốn ngoại chảy vào thị trường trong các năm tới.

Công ty dự báo giá trị giao dịch thị trường năm 2024 tăng 14% so với năm trước, còn trung bình giá trị giao dịch mỗi phiên tăng 18%.

Dự đoán TTCK năm 2024 của HSC
Nguồn: Tài liệu họp ĐHĐCĐ

Trên cơ sở đó, HSC đặt mục tiêu tổng doanh thu 2024 đạt 3,128 tỷ đồng, tương ứng tăng 41% so với thực hiện 2023, kỳ vọng các nguồn thu chính đều có sự tăng trưởng tốt.

Doanh thu từng mảng kinh doanh năm 2024
Nguồn: Tài liệu họp ĐHĐCĐ của HSC

Về cho vay margin, nhu cầu vay được dự đoán tiếp tục tăng trưởng, cùng với việc triển khai mô hình quản lý vay ký quỹ mới từ đầu năm 2024, kỳ vọng hỗ trợ tốt cho nhu cầu giao dịch của khách hàng, qua đó có thể thu về 1,532 tỷ đồng trong năm 2024, tăng 44%.

Phí môi giới và doanh thu tự doanh dự kiến mang về lần lượt 824 tỷ đồng và 556 tỷ đồng, tương ứng tăng 23% và 18%. Còn hoạt động tư vấn tài chính mục tiêu gấp 11 lần năm trước, đạt 248 tỷ đồng.

Hoạt động môi giới được kỳ vọng tăng trưởng nhờ gia tăng thanh khoản thị trường, Công ty cũng đẩy mạnh các chương trình ưu đãi về phí, lãi nhằm thúc đẩy giao dịch của khách hàng hiện hữu và thu hút thêm khách hàng mới; và lên kế hoạch áp dụng chính sách thưởng kinh doanh hấp dẫn hơn, nhằm tạo động lực cho đội ngũ môi giới.

Ở mảng tự doanh, mô hình hoạt động vẫn chủ yếu tập trung vào hoạt động tạo lập thị trường, phòng ngừa rủi ro và hỗ trợ giao dịch cho khách hàng. Tỷ lệ sinh lời phấn đấu đạt 17%, cao hơn mức tăng trưởng giả định 10% trong năm 2024 của VN30. Song hành với mảng này là hoạt động kinh doanh nguồn vốn với mục tiêu an toàn, đảm bảo thanh khoản tại mọi thời điểm và phục vụ tốt nhất nhu cầu khách hàng.

Về chi phí hoạt động, năm 2024 ước đạt 1,732 tỷ đồng, tăng 23%. Tỷ lệ chi phí trên doanh thu kéo giảm về 54%, tốt hơn mức 63% năm 2023.

Sau cùng, Chứng khoán HSC đặt mục tiêu lãi trước và sau thuế cùng tăng 72% so với năm trước, lần lượt ở mức 1,450 và 1,160 tỷ đồng. Nếu hoàn thành chỉ tiêu, đây là mức lợi nhuận kỷ lục của Công ty.

HSC ước tính lãi trước và sau thuế có thể đạt được trong quý 1 lần lượt là 346 tỷ đồng và 278 tỷ đồng.

Chưa hết, CTCK này còn đề ra mục tiêu cuối năm 2024, tổng tài sản đạt hơn 25 ngàn tỷ đồng, tăng 41% so với cuối 2023, chủ yếu gồm khoản cho vay ký quỹ, tài sản tài chính và tiền gửi đảm bảo thanh toán. 

Các kế hoạch sử dụng và huy động vốn chính trong năm 2024 cũng được trình bày cụ thể. Trong đó, hệ số nợ trên vốn cuối năm 2024 đạt mức 1.3 lần, cao hơn cuối 2023 (1.2 lần), do giả thiết có nguồn vốn mới bổ sung cũng như cơ cấu tài sản đang tập trung vào hoạt động cho vay margin và tự doanh.

"Mưa cổ tức" bằng tiền cho cổ đông

Một nội dung quan trọng, Công ty muốn trình ĐHĐCĐ thay đổi hình thức chi trả cổ tức đợt 2/2022 từ cổ phiếu sang tiền mặt. Tỷ lệ chi trả được ủy quyền cho HĐQT quyết định. Thời điểm thực hiện căn cứ vào tình hình thực tế.

Tại nghị quyết số 1/2023, ĐHĐCĐ đã thông qua phương án trả cổ tức đợt 2/2022 gồm trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ 5% (đã thanh toán ngày 21/06/2023) và bằng cổ phiếu tỷ lệ 6% (tính trên tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm phát hành và tổng giá trị phát theo mệnh giá hơn 462 tỷ đồng).

Theo quy trình, Công ty phải hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành ESOP 2022 thì mới có thể nộp hồ sơ xin chấp thuận từ UBCKNN về phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức đợt 2/2022 nói trên.

Ngoài ra, Công ty cũng sẽ trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, với mức chi khoảng 55% LNST chưa phân phối năm 2023 trên BCTC kiểm toán, tương đương số tiền khoảng 368 tỷ đồng.

Năm 2023, HSC có doanh thu 2,255 tỷ đồng và lãi trước thuế 842 tỷ đồng, cùng giảm 21% so với năm trước đó.

Về kế hoạch cổ tức 2024, HSC dự tính tỷ lệ chi trả (bằng tiền) không vượt quá 80% lợi nhuận sau thuế, khoảng 7% (tương đương 700 đồng/cp).

Tổng số lượng cổ phiếu tại thời điểm thực hiện cổ tức 2024 dựa trên cơ sở sau khi hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 50% và phát hành cổ phiếu cho người lao động Công ty (đã được ĐHĐCĐ 2021 thông qua ngày 08/08/2022).

Nguồn: Tài liệu họp ĐHĐCĐ

Công ty cũng sẽ trình ĐHĐCĐ phương án xử lý các quỹ của Công ty. Phương thức thực hiện là hoàn nhập lợi nhuận chưa phân phối, với tổng số tiền hoàn nhập gần 282 tỷ đồng, trong đó quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghề nghiệp gần 278 tỷ đồng và các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu gần 4 tỷ đồng. Dự kiến thực hiện sau khi được thông qua, ghi nhận vào BCTC quý 2/2024.

Kha Nguyễn

FILI


Doanh nghiệp

Chuyển động cổ đông lớn Chứng khoán Việt Tín: 49% vốn về tay công ty Singapore, 2 Thành viên HĐQT từ nhiệm

Doanh nghiệp  |   VietStock  |   14 giờ trước

Cơ cấu cổ đông lớn tại Chứng khoán Việt Tín (VTSS) lại có sự biến động. Ngày 14/06, Công ty xuất hiện một cổ đông lớn mới nắm 49% vốn là TIN Global Pte. Ltd có trụ sở tại Singapore. Lượng cổ phần này được nhận từ bà Hoàng Ngân Hà - Thành viên HĐQT, vợ Chủ tịch Ronald Nguyễn Anh Đạt.

Lãnh đạo Chứng khoán Thành Công giải thích lý do dừng phương án tăng vốn

Doanh nghiệp  |   VietStock  |   1 ngày trước

Ngày 17/06, CTCP Chứng khoán Thành Công (TCSC, HOSE: TCI) tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2024 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Một nội dung quan trọng được trình ĐHĐCĐ là TCSC sẽ chấm dứt việc thực hiện phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phương án phát hành cổ phiếu ESOP thông qua từ năm 2023.

VNDIRECT lần đầu tổ chức ĐHĐCĐ thường niên bất thành

Doanh nghiệp  |   VietStock  |   1 ngày trước

Chiều 17/06, ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của CTCP Chứng khoán VNDIRECT (HOSE: VND) không đủ điều kiện tiến hành do số cổ đông dự họp đại diện không vượt quá 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Đây là lần đầu tiên kể từ khi niêm yết năm 2010, VNDIRECT tổ chức ĐHĐCĐ bất thành lần 1.

OSVP CTCP OSEVEN 17,000
2TCORP CTCP Kỹ thuật Công trình Việt Nam 22,000
AAAI CTCP Bảo hiểm AAA 7,900
AAFC CTCP Xây dựng và Kiến trúc AA 3,000
ABBANK Ngân hàng TMCP An Bình 14,220
F88 Công ty Cổ phần Kinh doanh F88 10,200
ABCI CTCP Liên Doanh Quốc Tế ABC 21,000
ABCG CTCP Truyền thông ABC 10,000
ABSC CTCP Chứng khoán An Bình 30,000
AVICON CTCP Công trình Hàng không 23,667
ACCCO CTCP Tư vấn Kiến trúc và Xây dựng Tp. Hồ Chí Minh 11,400
VIGECAM TCT Vật tư Nông nghiệp - CTCP 15,000
ACSVN CTCP ACS Việt Nam 15,000
ADCC CTCP Xây dựng Trang trí Kiến trúc ADC 17,000
AGRC CTCP Địa ốc An Giang 11,000
AESC CTCP XNK Nông sản và Thưc Phẩm Sài Gòn 45,000
AGRIMEXCM CTCP XNK Nông sản Thực phẩm Cà Mau 10,000
AGTC CTCP Du lịch An Giang - ANGIANG TOURIMEX 9,500
AGTEX28 Công ty 28 - AGTEX 12,500
VNAI CTCP Bảo hiểm Hàng không 9,200
AIRIMEX CTCP xuất nhập khẩu Hàng không 27,000
AIRSERCO CTCP Cung ứng Dịch vụ Hàng không 14,000
ALTC CTCP Âu Lạc 10,000
VNWIND CTCP Điện Cơ Thống Nhất 55,000
ALSIMEXCO CTCP Cung ứng & XNK Lao động Hàng không Việt Nam 15,000
UAMC CTCP Cơ khí ôtô Uông Bí 10,000
AMPHARCO CTCP Dược Phẩm Việt Nam - Ampharco 15,000
AMVI CTCP Sản xuất Kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt - Mỹ 18,000
APC1 CTCP An Phú 8,000
APLACO CTCP Nhựa cao cấp Hàng Không 14,500
SAPT CTCP Kinh doanh Thủy hải sản Sài Gòn 12,000
FLCS CTCP Chứng khoán FLC 15,000
ARTEXPORT CTCP Xuất nhập khẩu Thủ công mỹ nghệ 50,000
ARTEXTL CTCP Xuất Nhập khẩu Mỹ Nghệ Thăng Long 9,000
ASAC CTCP Tơ tằm Á Châu 11,000
ASECO Công ty cổ phần 32 27,750
BAROTEX CTCP Thương mại và Đầu tư Barotex Việt Nam 15,000
BASEAFOOD CTCP Chế biến XNK Thủy Sản Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 11,000
BBCC CTCP Xây dựng và Sản xuất Vật liệu Xây dựng Biên Hòa 20,000
BBDC CTCP Bao bì Dược 15,000
BC14 Công ty cổ phần Cầu số 14 50,000
BCRES CTCP Thương mại và Địa ốc Bình Chánh 19,000
BD10 CTCP Bạch Đằng 10 30,000
RTDC CTCP Phát triển Phát thanh Truyền hình 14,500
BDHC CTCP Thủy điện Bình Điền 10,000
BESEACO CTCP Thủy sản Bến Tre 12,000
BFIC CTCP Đầu tư Tài chính BIDV 2,500
BIANFISHCO CTCP Thủy sản Bình An 5,000
BICONSI CTCP Xây dựng Tư vấn Đầu tư Bình Dương 12,000
BIGAMEX CTCP May Bình Minh 14,000
TLD CTCP Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long 5,080
PHALE CTCP Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê 21,200
EMC1 CTCP Cơ Điện Thủ Đức 11,000
EVNLC CTCP Bất động sản Điện lực Miền Trung 7,000
FPTS CTCP Chứng khoán FPT 12,000
HABECO Tổng CTCP Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội 60,000
HDBANK Ngân hàng TMCP Phát triển TPHCM 36,083
HTC1 CTCP Xi Măng Hà Tiên 1 16,000
HTT CTCP Thương mại Hà Tây 1,700
NCTS CTCP Dịch vụ Hàng hóa Nội Bài 77,000
PCC1 CTCP Xây Lắp Điện I 30,000
NT2 CTCP Điện Lực Dầu Khí Nhơn Trạch 2 22,800
PYMEPHARCO CTCP Pymepharco 45,000
SAB Tổng CTCP Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn 63,600
SHJC CTCP Thủy Điện Sê San 4A 10,000
TANCANG CTCP Đại lý Giao nhận Vận tải Xếp dỡ Tân Cảng 41,000
TCB Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam 48,800
THI CTCP Thiết Bị Điện 29,000
TPBANK Ngân hàng TMCP Tiên Phong 33,000
TRAPHACO CTCP Traphaco 115,500
VCSC CTCP Chứng Khoán Bản Việt 60,000
VICOTEX TCT Việt Thắng - CTCP 30,000
VIETJET CTCP Hàng Không VIETJET 113,000
VNPD CTCP Phát triển Điện lực Việt Nam 13,000
VPBANK Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng 43,000
ABT CTCP XNK Thủy Sản Bến Tre 35,000
AGF CTCP XNK Thủy Sản An Giang 3,000
BBC CTCP Bibica 50,200
BMC CTCP Khoáng Sản Bình Định 17,400
BMP CTCP Nhựa Bình Minh 107,000
CII CTCP ĐT Hạ Tầng Kỹ Thuật Tp.Hồ Chí Minh 16,750
CLC CTCP Cát Lợi 48,050
COM CTCP Vật Tư Xăng Dầu 32,500
DHA CTCP Hóa An 45,400
DHG CTCP Dược Hậu Giang 116,400
DIC CTCP Đầu Tư &Thương Mại DIC 1,200
DMC CTCP XNK Y Tế Domesco 64,000
DRC CTCP Cao Su Đà Nẵng 33,800
DTT CTCP Kỹ Nghệ Đô Thành 20,800
FMC CTCP Thực Phẩm Sao Ta 51,400
FPT CTCP FPT 128,000
GIL CTCP SXKD & XNK Bình Thạnh 34,800
GMC CTCP SX-TM May Sài Gòn 9,140
GMD CTCP Gemadept 83,600
HAP CTCP Tập Đoàn Hapaco 4,710
HAS CTCP Hacisco 9,900
HAX CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh 15,500
HBC CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình 7,800
HMC CTCP Kim Khí Tp.HCM - Vnsteel 12,400
HRC CTCP Cao Su Hòa Bình 47,300
CAG CTCP Cảng An Giang 9,400
BLSEAFOOD CTCP Thủy sản Bạc Liêu 3,900
HPPO CTCP Cảng Hải Phòng 15,000
VVMI CTCP Xi Măng La Hiên VVMI 7,500
MAS CTCP Dịch Vụ Hàng Không Sân Bay Đà Nẵng 37,900
MASECO CTCP Dịch Vụ Phú Nhuận 23,000
NDF CTCP Chế Biến Thực Phẩm Nông Sản XK Nam Định 900
NIFERCO CTCP Phân Lân Ninh Bình 20,000
PLI3 CTCP Xây Lắp III Petrolimex 14,000
PC3I CTCP Đầu tư Điện lực 3 15,000
PVB CTCP Bọc Ống Dầu Khí Việt Nam 29,100
SDMC CTCP Thanh Hoa - Sông Đà 15,000
SHAL CTCP Nhôm Sông Hồng 12,000
VCIE CTCP Xuất Nhập Khẩu Than - Vinacomin 35,000
TNC1 CTCP Thống Nhất 13,500
TTCO CTCP Du Lịch - Thương Mại Tây Ninh 11,000
VITHAICO CTCP Dây Cáp Điện Việt Thái 10,800
VMJC CTCP Chế Tạo Máy - Vinacomin 12,000
VMDCO CTCP Phát Triển Hàng Hải 7,900
VNCT CTCP Kinh Doanh Than Miền Bắc - Vinacomin 24,329
VNPE3 CTCP Dược Phẩm Trung Ương 3 21,000
VOSA CTCP Đại lý Hàng hải Việt Nam 11,000
VTFI CTCP Thương Mại & Đầu Tư VINATABA 10,000
WSC CTCP Bến Xe Miền Tây 24,538
ALT CTCP Văn Hóa Tân Bình 13,300
BPC CTCP Vicem Bao Bì Bỉm Sơn 9,500
CAN CTCP Đồ Hộp Hạ Long 45,000
DNP CTCP Nhựa Đồng Nai 21,300
DPC CTCP Nhựa Đà Nẵng 7,700
DXP CTCP Cảng Đoạn Xá 14,300
NHC CTCP Gạch Ngói Nhị Hiệp 31,400
PMS CTCP Cơ Khí Xăng Dầu 31,100
SAF CTCP Lương Thực Thực Phẩm Safoco 52,900
SDN CTCP Sơn Đồng Nai 30,000
SFN CTCP Dệt Lưới Sài Gòn 19,400
SGC CTCP Xuất Nhập Khẩu Sa Giang 96,800
SGH CTCP Khách Sạn Sài Gòn 29,200
SJ1 CTCP Nông Nghiệp Hùng Hậu 12,300
TMC CTCP Thương Mại XNK Thủ Đức 8,900
UNI CTCP Viễn Liên 10,600
VGP CTCP Cảng Rau Quả 26,700
VTC CTCP Viễn Thông VTC 10,900
ACB Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Á Châu 24,550
BBS CTCP VICEM Bao Bì Bút Sơn 10,500
BCC CTCP Xi Măng Bỉm Sơn 9,300
BTS CTCP Xi Măng Vicem Bút Sơn 5,800
BVS CTCP Chứng Khoán Bảo Việt 44,200
CJC CTCP Cơ Điện Miền Trung 25,800
CMC CTCP Đầu Tư CMC 11,500
CTB CTCP Chế tạo Bơm Hải Dương 22,400
ABI CTCP BH NH Nông Nghiệp Việt Nam 26,400
ACE CTCP Bê Tông Ly Tâm An Giang 37,000
ACSC CTCP Xây Lắp Thương Mại 2 24,000
SAFE CTCP Thực Phẩm Nông Sản Xuất Khẩu Sài Gòn 25,000
APFCO CTCP Nông Sản Thực Phẩm Quảng Ngãi 63,000
IHK CTCP In Hàng Không 14,800
BMJ CTCP Khoáng Sản Becamex 12,500
BC12 CTCP Cầu 12 11,000
BELCO CTCP Điện Tử Biên Hòa 12,500
BHHC CTCP Thủy điện Bắc Hà 10,457
BIDIPHAR CTCP Dược - Trang Thiết Bị Y Tế Bình Định 37,000
BLIC Tổng CTCP Bảo hiểm Bảo Long 4,000
BTTS CTCP Dịch Vụ Du Lịch Bến Thành 8,000
UDJ CTCP Phát triển Đô thị 9,500
BWACO CTCP Cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu 9,000
CFC CTCP Cafico Việt Nam 9,100
CAGIPHARM CTCP Dược Phẩm Cần Giờ 2,000
CAWASCO CTCP Cấp Thoát Nước Cần Thơ 8,500
CBSC CTCP Gang Thép Cao Bằng 25,000
CCIC CTCP Tư vấn và Đầu tư Xây dựng CCIC Hà Nội 8,500
CCHP CTCP Cảng Cửa Cấm Hải Phòng 8,500
CDJC CTCP Cầu Đuống 7,500
CECO CTCP Thiết Kế Công Nghiệp Hóa chất 10,500
CIEG CTCP Tập Đoàn Xây Dựng Và Thiết Bị Công Nghiệp 13,500
CHOLIMEX CTCP Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (CHOLIMEX) 10,500
CLMF CTCP Thực Phẩm Cholimex 20,000
CIPC CTCP Xây lắp và Sản xuất Công nghiệp 12,500
CLPI CTCP Đầu tư Cảng Cái Lân 13,000
COMA TCT Cơ khí Xây dựng - CTCP 10,500
COMIFOOD CTCP Lương Thực Thực Phẩm Colusa - Miliket 19,000
CONINCO CTCP Tư vấn Công nghệ Thiết Bị & Kiểm Định XD - Coninco 12,500
CPH CTCP Phục vụ Mai táng Hải Phòng 300
CPTP CTCP Nhiệt điện Cẩm Phả - TKV 10,000
CT3 CTCP ĐT & XD Công Trình 3 7,300
THR CTCP Đường sắt Thuận Hải 41,700
DPHC CTCP Đạt Phương 15,000
DBHP CTCP Thủy điện Định Bình 35,000
DECOFI CTCP Xây Dựng và Thiết Kế Số 1 8,500
DIC1 CTCP Đầu Tư Phát Triển Xây Dựng Số 1 10,500
DICTT CTCP Du Lịch & Thương Mại DIC 15,000
DBM CTCP Dược - Vật Tư Y Tế Đăk Lăk 31,200
DNMB CTCP Đầu Tư Xây Dựng & Vật Liệu Đồng Nai 10,000
DOPETCO CTCP Vận Tải Xăng Dầu Đồng Tháp 12,500
DVSG CTCP Kính Viglacera Đáp Cầu 12,000
EMEC CTCP Điện Cơ 12,000
EMMC CTCP Cơ Điện Vật Tư 11,500
FISHIPCO CTCP Cơ Khí Đóng Tàu Thủy Sản Việt Nam 12,500
FOOCOSA CTCP Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh 12,667
FORIPHARM CTCP Dược Trung ương 3 19,000
FPTOL CTCP Dịch vụ Trực tuyến FPT 105,000
Xem thêm...
  • Địa chỉ: Số 6 Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội.
  • Điện thoại: (+84) 24 66873314
  • Email: contact@sanotc.com
Follow VinaCorp
Đã được cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp số 1472/ GP - TTĐT Ghi rõ nguồn "VinaCorp" khi phát hành lại thông tin từ kênh thông tin này.
© Copyright 2008-2024 VINACORP.VN. All Rights Reserved - OTC Vietnam Corp