Logo Vinacorp

VN-Index :   +2.71
769.01   (+0.35%)
GTGD :   3,839.7 tỷ VNĐ
HNX-Index :   -0.33
98.27   (-0.34%)
GTGD :   613.5 tỷ VNĐ
UPCOM-Index :   -0.29
56.79   (-0.50%)
GTGD :   92.8 tỷ VNĐ
VN30-Index :   +0.30
758.24   (+0.04%)
GTGD :   1,329.8 tỷ VNĐ
HNX30-Index :   +0.73
179.36   (+0.41%)
GTGD :   360.1 tỷ VNĐ
CTCP Dược vật tư Y tế Bình Thuận
Mã chứng khoán:      ATALZAN      19.00      -1.00 (-5.00%)      (cập nhật 15:49 02/06/2017)
Đang giao dịch
Sàn giao dịch: OTC
Nhóm ngành: Y tế & thiết bị y tế
Website: Đang cập nhật
Đồ thị giá
TIN DOANH NGHIỆP
Thời gian Tiêu đề
Thông tin tài chính
KẾT QUẢ KINH DOANH
Năm tài chính 2011
Doanh thu BH và CC DV 0
Lợi nhuận gộp 0
LN thuần từ HĐKD 0
LNST thu nhập DN 0
LNST của CĐ cty mẹ 0
CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Năm tài chính 2011
Tài sản ngắn hạn 0
Tổng tài sản 0
Nợ phải trả 0
Nợ ngắn hạn 0
Vốn chủ sở hữu 0
Lợi ích của CĐ thiểu số 0
CHỈ SỐ TÀI CHÍNH
Năm tài chính 2011
EPS (VNĐ) 0
BVPS (VNĐ) 0
P/E 0
ROS (%) 0
ROE (%) 0
ROA (%) 0
TÀI LIỆU CỔ ĐÔNG
Năm Tiêu đề
Chỉ số tài chính cơ bản
EPS 0
P/E -0
P/B 0
Giá trị sổ sách 0
SLCP Niêm Yết 0
SLCP Lưu Hành 0
Vốn hóa (tỷ đồng) 0
Lịch sử giao dịch
Ngày Giá TB Thay đổi SL mua SL bán
08/06 19 -1.00 (-5.00%) 0 0
16/05 20 0.00 (0.00%) 0 0
Doanh nghiệp cùng ngành
Sàn Giá EPS P/E
APICo OTC 32 -8.00 0 0
AMVI OTC 18 +2.00 0 0
BIDIPHAR OTC 37 +0.50 0 0
BIPHARCO OTC 21 +5.50 0 0
CRTDH OTC 11 -10.50 0 0
DANAMECO OTC 30 +19.50 0 0
HADUPHACO OTC 14 -16.40 0 0
HOPHARCO OTC 0 0.00 0 0
IHCC OTC 20 0.00 0 0
MDSC OTC 30 0.00 0 0
Giới thiệu doanh nghiệp

Công ty CP Dược và Vật tư Y tế Bình Thuận được Bộ Y tế công nhận đạt tiêu chuẩn GMP WHO
Công ty CP Dược và Vật tư Y tế Bình Thuận vừa được Bộ Y tế công nhận đã xây dựng cơ sở sản xuất thuốc, phòng kiểm tra chất lượng, kho bảo quản thuốc theo tiêu chuẩn GMP WHO. Đây là thành quả ghi nhận sự nỗ lực của công ty sau nhiều năm triển khai thực hiện dự án theo tiêu chuẩn quốc tế, được Bộ Y tế phát động kể từ năm 1996. Được biết tổng kinh phí đầu tư xây dựng nhà xưởng, mua sắm thiết bị, đào tạo nguồn nhân lực của Công ty trong thời gian qua là 20 tỷ đồng. Bù lại khi được công nhận đạt tiêu chuẩn GMP WHO, Công ty sẽ được quyền tham gia sản xuất và cung cấp thuốc cho các cơ sở điều trị trong và ngoài nước. Hiện tại Công ty đang chuẩn bị các điều kiện cần thiết để cuối năm 2006 có thể sản xuất và xuất khẩu một vài sản phẩm (chủ yếu là viên sủi bọt) sang thị trường châu Âu.

Xem thêm ...
Thông tin liên hệ

Địa chỉ:
Điện thoại:
Fax:
Email:
Website: