Logo Vinacorp

VN-Index :   +2.84
746.25   (+0.38%)
GTGD :   4,344.5 tỷ VNĐ
HNX-Index :   +0.12
93.81   (+0.13%)
GTGD :   597.0 tỷ VNĐ
UPCOM-Index :   +0.41
58.05   (+0.71%)
GTGD :   123.8 tỷ VNĐ
VN30-Index :   +3.39
722.26   (+0.47%)
GTGD :   1,658.9 tỷ VNĐ
HNX30-Index :   +0.44
175.08   (+0.25%)
GTGD :   304.6 tỷ VNĐ
CMS: Chấp thuận về nguyên tắc niêm yết bổ sung 2.500.000 cổ phiếu
Đăng 27/02/2012 | 17:21 GMT+7  |  

Sở GDCK Hà Nội chấp thuận về nguyên tắc cho CTCPCavico Xây dựng Nhân lực và Dịch vụđược niêm yết bổ sung 2.500.000 cổ phiếu phát hành ra công chúng theo Giấy chứng nhận chào bán chứng khoán ra công chúng số 113/GCN-UBCK ngày 11/11/2011 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp với những nội dung sau:

-        Tên chứng khoán: Cổ phiếu của CTCPCavico Xây dựng Nhân lực và Dịch vụ

-        Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

-        Mã chứng khoán: CMS

-        Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu

-        Số lượng cổ phiếu đăng ký niêm yết bổ sung: 2.500.000 cổ phiếu(Hai triệu năm trăm nghìn cổ phiếu)

-        Giá trị cổ phiếu niêm yết bổ sung (theo mệnh giá): 25.000.000.000 đồng(Hai mươi lăm tỷ đồng).

Thị trường
VN-Index +2.84 746.25 (+0.38%)
HNX-Index +0.12 93.81 (+0.13%)
UPCOM-Index +0.41 58.05 (+0.71%)
VN30-Index +3.39 722.26 (+0.47%)
HNX30-Index +0.44 175.08 (+0.25%)

USD/VND

GBP 31,504.25 -335.44 -1.06% 32,009.8 -335.44
EUR 24,814.87 -140.31 -0.57% 25,111.93 -140.31
USD 22,300 40 0.18% 22,370 40