Logo Vinacorp

VN-Index :   +2.84
746.25   (+0.38%)
GTGD :   4,344.5 tỷ VNĐ
HNX-Index :   +0.12
93.81   (+0.13%)
GTGD :   597.0 tỷ VNĐ
UPCOM-Index :   +0.41
58.05   (+0.71%)
GTGD :   123.8 tỷ VNĐ
VN30-Index :   +3.39
722.26   (+0.47%)
GTGD :   1,658.9 tỷ VNĐ
HNX30-Index :   +0.44
175.08   (+0.25%)
GTGD :   304.6 tỷ VNĐ
Hợp đồng kì hạn và hợp đồng tương lai trong đầu tư tài chính
Đăng 06/06/2009 | 09:20 GMT+7  |  
SanOTC- Tại Việt Nam các nhà đầu tư chưa được tiếp xúc nhiều với các loại hình chứng khoán phái sinh và chưa có nhiều cơ hội để đầu tư vào các công cụ tài chính này. Tuy nhiên tại các thị trường tài chính lớn trên thế giới thì các loại hình chứng khoán phái sinh rất phát triển và là công cụ đầu tư cũng như phòng ngừa rủi ro rất hữu hiệu.

Tổng quan

Trong các công cụ chứng khoán phái sinh thì hợp đồng kì hạn và hợp đồng tương lai là hai loại khá thông dụng và có nhiều đặc điểm tương đồng. Về cơ bản hợp đồng kì hạn và hợp đồng tương lai đều là hợp đồng mua hay bán một số lượng nhất định tài sản cơ sở tại một thời điểm trong tương lai theo một mức giá xác định ngay tại thời điểm thỏa thuận hợp đồng.

Trong cả hai loại hợp đồng này có ba thông tin chính các nhà đầu tư cần quan tâm đó là ngày đáo hạn hợp đồng, kì hạn của hợp đồng và giá xác định áp dụng trong ngày thanh toán thường được gọi là giá kì hạn ( với hợp đồng kì hạn) và giá tương lai (với hợp đồng tương lai).

Phân biệt hợp đồng kì hạn và hợp đồng tương lai

Có thể nói hợp đồng tương lai chính là hợp đồng kì hạn được chuẩn hóa về loại tài sản cơ sở mua bán, khối lượng các đơn vị tài sản mua bán, thể thức thanh toán và kì hạn giao dịch. Hợp đồng kì hạn không được chuẩn hóa, các chi tiết do hai bên tự đàn phán và thỏa thuận cụ thể. Một số điểm khác biệt cơ bản giữa hợp đồng kì hạn và hợp đồng tương lai có thể liệt kê như sau: