Logo Vinacorp

VN-Index :   +1.50
743.41   (+0.20%)
GTGD :   3,958.1 tỷ VNĐ
HNX-Index :   +0.22
93.69   (+0.23%)
GTGD :   569.2 tỷ VNĐ
UPCOM-Index :   +0.25
57.64   (+0.43%)
GTGD :   191.5 tỷ VNĐ
VN30-Index :   +2.47
718.87   (+0.34%)
GTGD :   1,521.3 tỷ VNĐ
HNX30-Index :   +0.18
174.64   (+0.10%)
GTGD :   280.4 tỷ VNĐ
IDJ: Năm 2011 lỗ 20,81 tỷ đồng
Đăng 01/02/2012 | 08:17 GMT+7  |  
Trong năm 2011 Công ty chưa có doanh thu từ việc chuyển nhượng quyền thuê dài hạn mà chỉ có doanh thu từ việc cho thuê ngắn hạn.

Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Quốc tế và Phát triển Doanh nghiệp IDJ (IDJ) thông báo kết quả hoạt động kinh doanh quý IV và cả năm 2011.

Doanh thu thuần quý IV/2011 đạt 11,62 tỷ đồng, chưa bằng một nửa mức 26 tỷ đồng đạt được cùng kỳ năm 2010. Lợi nhuận gộp chỉ đạt hơn 92 triệu đồng trong khi chi phí tài chính 3,26 tỷ đồng, chi phí quản lý 6,68 tỷ đồng… khiến công ty lỗ sau thuế 9,67 tỷ đồng. Cùng kỳ năm 2010 công ty lỗ 2,13 tỷ đồng.

Lũy kế cả năm 2011, IDJ lỗ 20,81 tỷ đồng, cùng kỳ lãi 15,61 tỷ đồng.

Năm 2009 và đầu năm 2010 Công ty đã ký hợp đồng thuê dài hạn 8 tầng mặt bằng Trung Tâm Thương Mại Grand Plaza( trong đó có 04 tầng thuộc khối Podium và 04 tầng thuộc khối văn phòng) và 3 tầng văn phòng  của Công ty TNHH HN Plaza Hotel do tập đoàn Chamrvit làm chủ đầu tư. Sau đó Công ty tiến hành chào thuê lại dài hạn các gian hàng, các mặt bằng làm văn phòng  cho các nhà đầu  tư  thứ cấp. Do  vậy,  từ quý  IV/2009 đến  quý  IV/2010, Công  ty bắt  đầu  có  doanh  thu và  lợi nhuận đột biến  từ việc chuyển nhượng quyền  thuê dài hạn các gian hàng  trong Trung  tâm Thương Mại và văn phòng.

Sang năm 2011 do ảnh hưởng chung của việc suy giảm kinh  tế,  lạm phát, Lãi suất ngân hàng tăng cao và việc thắt chặt tín dụng của Các ngân hàng, nên việc kinh doanh của Công ty bị ảnh hưởng đáng kể. Công ty chuyển hướng sang tập  trung khai  thác mảng cho thuê ngắn hạn các diện  tích  văn  phòng  còn  giữ lại,  đồng  thời  tăng  cường  công  tác quản  lý phát  triển  trung  tâm thương mại. Trong Quý  I,Quý  II, Quý  III, Quý  IV năm  2011 Công  ty chưa  có doanh  thu  từ việc chuyển nhượng quyền thuê dài hạn mà chỉ có doanh thu từ việc cho thuê ngắn hạn của một phần cácdiện tích còn lai của Công ty. Bên cạnh đó do ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế nói trên nên nhu cầu mở rộng các văn phòng cũng như giá cho thuê các mặt bằng  làm văn phòng cũng giảm xuống theo.  Do vậy, chỉ tiêu doanh thu Quý IV/2011 bị giảm xuống nhiều so với chỉ tiêu doanh thu trong Quý IV/2010 là 55%.

Trong Quý IV/2011 tiếp tục với việc không có sự gia tăng về doanh thu trong khi các chi phí lớn và thường xuyên cho hoạt động của Trung Tâm Thương Mại, chi phí hao mòn đối với phần diện tích bất động sản đầu tư còn lại vẫn phải duy trì dẫn đển chi phí giá vốn phát sinh cao hơn doanh thu.

 

Thị trường
VN-Index +1.50 743.41 (+0.20%)
HNX-Index +0.22 93.69 (+0.23%)
UPCOM-Index +0.25 57.64 (+0.43%)
VN30-Index +2.47 718.87 (+0.34%)
HNX30-Index +0.18 174.64 (+0.10%)

USD/VND

GBP 31,504.25 -335.44 -1.06% 32,009.8 -335.44
EUR 24,814.87 -140.31 -0.57% 25,111.93 -140.31
USD 22,300 40 0.18% 22,370 40