Logo Vinacorp

VN-Index :   -7.53
761.26   (-0.98%)
GTGD :   2,649.6 tỷ VNĐ
HNX-Index :   -0.26
100.87   (-0.26%)
GTGD :   475.9 tỷ VNĐ
UPCOM-Index :   -0.13
54.13   (-0.24%)
GTGD :   108.1 tỷ VNĐ
VN30-Index :   -5.46
738.20   (-0.73%)
GTGD :   1,102.9 tỷ VNĐ
HNX30-Index :   -0.85
185.90   (-0.45%)
GTGD :   189.4 tỷ VNĐ
Ngân hàng Mê Kông thay Chủ tịch Hội đồng quản trị
Đăng 12/04/2013 | 10:14 GMT+7  |  
Ông Nguyễn Mạnh Quân, người được bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị tại Đại hội cổ đông 2013, làm Chủ tịch kiêm người đại diện theo pháp luật MDB.

Ngân hàng thương mại cổ phần Phát Triển Mê Kông (MDB) thông báo về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật.

Ngân hàng cho biết, ông Nguyễn Mạnh Quân là người đại diện theo pháp luật thay cho bà Trần Thị Thanh Thanh từ ngày 19/3/2013.

Ông Nguyễn Mạnh Quân mới được bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị ngân hàng nhiệm kỳ 2012-2017 tại Đại hội cổ đông thường niên vừa qua và làm Chủ tịch Hội đồng quản trị thay bà Trần Thị Thanh Thanh.

Năm 2012, MDB đạt 115,1 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, ngân hàng trả cổ tức tỷ lệ 2,5%. Năm 2013, kế hoạch lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 300 tỷ đồng, gấp 2 lần kết quả năm trước. Cổ tức dự kiến đạt 5,5%.

MDB dự kiến tăng trưởng huy động vốn 127% và tăng trưởng tín dụng 3%.

Theo Gafin

Thị trường
VN-Index -7.53 761.26 (-0.98%)
HNX-Index -0.26 100.87 (-0.26%)
UPCOM-Index -0.13 54.13 (-0.24%)
VN30-Index -5.46 738.20 (-0.73%)
HNX30-Index -0.85 185.90 (-0.45%)

USD/VND

GBP 31,504.25 -335.44 -1.06% 32,009.8 -335.44
EUR 24,814.87 -140.31 -0.57% 25,111.93 -140.31
USD 22,300 40 0.18% 22,370 40