Logo Vinacorp

VN-Index :   -0.18
768.79   (-0.02%)
GTGD :   2,790.9 tỷ VNĐ
HNX-Index :   +0.30
101.13   (+0.30%)
GTGD :   545.5 tỷ VNĐ
UPCOM-Index :   -0.25
54.26   (-0.46%)
GTGD :   87.2 tỷ VNĐ
VN30-Index :   -0.64
743.66   (-0.09%)
GTGD :   1,146.4 tỷ VNĐ
HNX30-Index :   -0.38
186.75   (-0.20%)
GTGD :   234.6 tỷ VNĐ
Ông Trầm Khải Hòa chính thức rời Hội đồng quản trị chứng khoán Phương Nam
Đăng 05/02/2013 | 18:12 GMT+7  |  
Trước đó, ông Trầm Khải Hòa đã thôi đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị từ ngày 8/1 và nhường vị trí cho ông Lữ Bỉnh Huy.

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 4/2/2013, Công ty cổ phần Chứng khoán Phương Nam (PNS) công bố thông tin miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Trầm Khải Hòa kể từ ngày 4/2/2013.

Ông Trầm Khải Hòa sinh năm 1988, là con thứ của ông Trầm Bê, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng thương mại cổ phần Sài gòn Thương Tín (Sacombank), hiện ông Hòa cũng đang là thành viên Hội đồng quản trị của Sacombank và hiện đang nắm giữ 20,82 triệu cổ phiếu STB (tỷ lệ 2,14%, giá trị 456 tỷ đồng).

Ông Trầm Khải Hòa được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị PNS kể từ ngày 28/9/2011

Ông Lữ Bỉnh Huy hiện đang làm Tổng giám đốc PNS, và ông sẽ kiêm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị PNS từ ngày 8/1/2013. Trong tháng 6/2012 vừa qua, ông Lữ Bỉnh Huy đã nhận chuyển nhượng 19,35 triệu cổ phiếu PNS (tương đương 56,92% vốn của PNS).

Theo Gafin

Thị trường
VN-Index -0.18 768.79 (-0.02%)
HNX-Index +0.30 101.13 (+0.30%)
UPCOM-Index -0.25 54.26 (-0.46%)
VN30-Index -0.64 743.66 (-0.09%)
HNX30-Index -0.38 186.75 (-0.20%)

USD/VND

GBP 31,504.25 -335.44 -1.06% 32,009.8 -335.44
EUR 24,814.87 -140.31 -0.57% 25,111.93 -140.31
USD 22,300 40 0.18% 22,370 40