Logo Vinacorp

VN-Index :   +1.53
769.04   (+0.20%)
GTGD :   3,036.8 tỷ VNĐ
HNX-Index :   +0.33
98.35   (+0.34%)
GTGD :   474.1 tỷ VNĐ
UPCOM-Index :   +0.21
56.96   (+0.36%)
GTGD :   85.0 tỷ VNĐ
VN30-Index :   +2.03
757.10   (+0.27%)
GTGD :   1,201.2 tỷ VNĐ
HNX30-Index :   +1.29
180.04   (+0.72%)
GTGD :   218.1 tỷ VNĐ
VINAFREIGHT: Thông báo về việc bổ nhiệm các Phó Tổng Giám Đốc Công ty
Đăng 01/07/2008 | 09:32 GMT+7  |  
Do yêu cầu công việc và xét năng lực của cán bộ, theo đề nghị của Tổng Giám đốc công ty, ngày 01/7/2008, Hội đồng quản trị đã có quyết định bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc đối với các nhân sự có tên sau:

  1 - Ông Võ Ngọc Biên, Trưởng phòng Giao nhận Xuất Hàng Không

Ông Võ Ngọc Biên, sinh năm 1961, tốt nghiệp Đại học Ngoại thương TP HCM, Thạc sỹ QTKD (PRESTON University). Ông Biên làm việc tại Công ty VINAFREIGHT từ tháng 01/2002, trước đó có hơn 10 năm làm việc tại phòng Hàng không công ty Vinatrans với nhiệm vụ phó trưởng phòng Hàng không.

Ông Võ Ngọc Biên được Tổng Giám đốc công ty phân công kiêm nhiệm Trưởng phòng Giao nhận Xuất hàng không.

2 - Ông Nguyễn Huy Diệu, Trưởng phòng Nhập và Logistics

Ông Nguyễn Huy Diệu, sinh năm 1960, tốt nghiệp Đại học Kinh tế TP.Hồ Chí Minh. Ông Diệu làm việc tại Vinafreight từ tháng 1/2002. Trước đó ông Diệu có  hơn 15 năm làm việc tại Vinatrans, lần lượt ở các phòng TNT và Hàng không.

Ông Nguyễn Huy Diệu được Tổng Giám đốc công ty phân công kiêm nhiệm Trưởng phòng Logistics.

3 - Ông Phạm Đức Cường, Giám đốc Chi nhánh VINAFREIGHT Hà Nội

Ông Phạm Đức Cường sinh năm 1975, tốt nghiệp Đại học Ngoại thương, Thạc sỹ QTKD (ULB/Solvay Business School). Ông Cường nguyên là Phó Trưởng phòng Đường Biển, công ty Vinatrans Hà Nội trước khi đảm nhận nhiệm vụ Giám đốc Chi nhánh VINAFREIGHT Hà Nội.

Ông Phạm Đức Cường được Tổng Giám đốc công ty phân công kiêm nhiệm Giám đốc Chi nhánh công ty tại Hà Nội.

Thị trường
VN-Index +1.53 769.04 (+0.20%)
HNX-Index +0.33 98.35 (+0.34%)
UPCOM-Index +0.21 56.96 (+0.36%)
VN30-Index +2.03 757.10 (+0.27%)
HNX30-Index +1.29 180.04 (+0.72%)

USD/VND

GBP 31,504.25 -335.44 -1.06% 32,009.8 -335.44
EUR 24,814.87 -140.31 -0.57% 25,111.93 -140.31
USD 22,300 40 0.18% 22,370 40