Logo Vinacorp

VN-Index :   +2.84
746.25   (+0.38%)
GTGD :   4,344.5 tỷ VNĐ
HNX-Index :   +0.12
93.81   (+0.13%)
GTGD :   597.0 tỷ VNĐ
UPCOM-Index :   +0.41
58.05   (+0.71%)
GTGD :   123.8 tỷ VNĐ
VN30-Index :   +3.39
722.26   (+0.47%)
GTGD :   1,658.9 tỷ VNĐ
HNX30-Index :   +0.44
175.08   (+0.25%)
GTGD :   304.6 tỷ VNĐ
VND: Cổ đông lớn đã bán 3 triệu cổ phiếu
Đăng 06/06/2011 | 17:01 GMT+7  |  
Sàn Hà Nội vừa thông báo về kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn thuộc Công ty Cổ phần chứng khoán VN Direct (mã VND - HNX).

Cụ thể, ngày 31/5, Công ty TNHH Một thành viên Tài chính IPA - Cổ đông lớn của VND đã bán hết 3 triệu cổ phiếu đã đăng ký trước đó.

Được biết, số cổ phiếu IPA nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch gần 19,5 triệu cổ phiếu, sau khi kết thúc giao dịch thì số cổ phiếu mà IPA nắm giữ là 16.444.417 cổ phiếu, chiếm gần 16,5 % tổng số cổ phiếu VND.

Thị trường
VN-Index +2.84 746.25 (+0.38%)
HNX-Index +0.12 93.81 (+0.13%)
UPCOM-Index +0.41 58.05 (+0.71%)
VN30-Index +3.39 722.26 (+0.47%)
HNX30-Index +0.44 175.08 (+0.25%)

USD/VND

GBP 31,504.25 -335.44 -1.06% 32,009.8 -335.44
EUR 24,814.87 -140.31 -0.57% 25,111.93 -140.31
USD 22,300 40 0.18% 22,370 40