Logo Vinacorp

VN-Index :   +1.38
768.97   (+0.18%)
GTGD :   2,855.7 tỷ VNĐ
HNX-Index :   +0.34
100.83   (+0.34%)
GTGD :   555.1 tỷ VNĐ
UPCOM-Index :   -0.13
54.51   (-0.23%)
GTGD :   101.8 tỷ VNĐ
VN30-Index :   +1.10
744.30   (+0.15%)
GTGD :   1,210.5 tỷ VNĐ
HNX30-Index :   +1.36
187.13   (+0.73%)
GTGD :   199.2 tỷ VNĐ
Đấu giá - Cổ phần hóa
Thông báo đấu giá bán cổ phần của CTCP Gạch men Cosevco do Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam sở hữu
Đăng 21/12/2016 | 14:59 GMT+7  |   Vinacorp
[hnx.vn]_Thông báo đấu giá bán cổ phần của CTCP Gạch men Cosevco do Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam sở hữu như sau:
- Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam
- Tên tổ chức phát hành: CTCP Gạch men Cosevco
- Địa chỉ: Đường số 9, Khu công nghiệp Hoà Khánh - Quận Liên Chiểu - Thành phố Đà Nẵng
- Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất và kinh doanh các loại sản phẩm gạch ốp, gạch lát và các sản phẩm Ceramic
- Vốn điều lệ: 65.000.000.000 đồng
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- Giá khởi điểm: 10.178 đồng/cổ phần
- Số cổ phần đưa ra đấu giá: 3.690.507 cổ phần
- Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 3.315.000 cổ phần
- Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:
+ Thời gian: Từ 08 giờ 30 phút ngày 09/12/2016 đến 15 giờ 30 phút ngày 29/12/2016 (Sáng từ 08h00 – 11h30; chiều từ 13h30 - 17h00 các ngày làm việc)
+ Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)
- Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:
+ Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 04/01/2017
+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký
- Thời gian và địa điểm đấu giá:
+ Thời gian: 08 giờ 30 phút ngày 06/01/2017
+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 07/01/2017 đến 16 giờ ngày 16/01/2017
- Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 10/01/2017 đến ngày 13/01/2017
 

Tài liệu đính kèm:
2. Dieu le cosevco.PDF
3. Nghi quyet thoai von, So co dong.pdf
4. Ban CBTT_CTCP Gach men Cosevco.pdf
5. Cosevco BCTC_2013.pdf
6. Cosevco BCTC_2014.PDF
7. Cosevco BCTC 2015.pdf
8. Cosevco BCTC 2016.PDF
Phu luc Danh sach cac Dai ly dau gia.doc
Phu luc 02_Mau thong bao CMCK.doc
1. Quy che dau gia co phan_CTCP Gach men Cosevco.doc
Thị trường
VN-Index +1.38 768.97 (+0.18%)
HNX-Index +0.34 100.83 (+0.34%)
UPCOM-Index -0.13 54.51 (-0.23%)
VN30-Index +1.10 744.30 (+0.15%)
HNX30-Index +1.36 187.13 (+0.73%)

USD/VND

GBP 31,504.25 -335.44 -1.06% 32,009.8 -335.44
EUR 24,814.87 -140.31 -0.57% 25,111.93 -140.31
USD 22,300 40 0.18% 22,370 40