Logo Vinacorp

VN-Index :   +1.50
743.41   (+0.20%)
GTGD :   3,958.1 tỷ VNĐ
HNX-Index :   +0.22
93.69   (+0.23%)
GTGD :   569.2 tỷ VNĐ
UPCOM-Index :   +0.25
57.64   (+0.43%)
GTGD :   191.5 tỷ VNĐ
VN30-Index :   +2.47
718.87   (+0.34%)
GTGD :   1,521.3 tỷ VNĐ
HNX30-Index :   +0.18
174.64   (+0.10%)
GTGD :   280.4 tỷ VNĐ
IPO - Cổ phần hóa
Sắp đấu giá gần 7 triệu cp Phát triển Hạ tầng khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang
Đăng 11/05/2017 | 21:54 GMT+7  |   VietStock
Ngày 08/06/2017, Công ty Phát triển Hạ tầng khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang sẽ đấu giá gần 7 triệu cổ phiếu với giá khởi điểm là 10,000 đồng/cp. Vốn điều lệ dự kiến sau cổ ...
Thị trường
VN-Index +1.50 743.41 (+0.20%)
HNX-Index +0.22 93.69 (+0.23%)
UPCOM-Index +0.25 57.64 (+0.43%)
VN30-Index +2.47 718.87 (+0.34%)
HNX30-Index +0.18 174.64 (+0.10%)

USD/VND

GBP 31,504.25 -335.44 -1.06% 32,009.8 -335.44
EUR 24,814.87 -140.31 -0.57% 25,111.93 -140.31
USD 22,300 40 0.18% 22,370 40