Logo Vinacorp

VN-Index :   -6.55
761.86   (-0.85%)
GTGD :   3,221.0 tỷ VNĐ
HNX-Index :   -0.69
97.96   (-0.70%)
GTGD :   491.0 tỷ VNĐ
UPCOM-Index :   +0.06
56.35   (+0.11%)
GTGD :   107.7 tỷ VNĐ
VN30-Index :   -8.17
728.47   (-1.11%)
GTGD :   1,293.3 tỷ VNĐ
HNX30-Index :   -2.29
180.56   (-1.25%)
GTGD :   197.8 tỷ VNĐ
IPO - Cổ phần hóa
Sắp đấu giá gần 7 triệu cp Phát triển Hạ tầng khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang
Đăng 11/05/2017 | 21:54 GMT+7  |   VietStock
Ngày 08/06/2017, Công ty Phát triển Hạ tầng khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang sẽ đấu giá gần 7 triệu cổ phiếu với giá khởi điểm là 10,000 đồng/cp. Vốn điều lệ dự kiến sau cổ ...
Thị trường
VN-Index -6.55 761.86 (-0.85%)
HNX-Index -0.69 97.96 (-0.70%)
UPCOM-Index +0.06 56.35 (+0.11%)
VN30-Index -8.17 728.47 (-1.11%)
HNX30-Index -2.29 180.56 (-1.25%)

USD/VND

GBP 31,504.25 -335.44 -1.06% 32,009.8 -335.44
EUR 24,814.87 -140.31 -0.57% 25,111.93 -140.31
USD 22,300 40 0.18% 22,370 40